Hazine Bakanlığı: Dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi Türkiye'de yerleşik kişiler için geçerli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Hazine Bakanlığı: Dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi Türkiye'de yerleşik kişiler için geçerli

Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içeriyor. Bakanlık ayrıca, 'uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceğini' duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu düzenlemelerin kapsamı değerlendirilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, yapılan düzenlemelerin yalnızca 32 sayılı Karar'da tanımlanan Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içermesidir.

"Diğer taraftan, Geçici Madde 8 uyarınca bu kararın (85 sayılı CB kararı) yayımından önce bedelleri döviz cinsinden belirlenmiş ancak yeniden Türk Lirası olarak belirlenecek mevcut akdedilmiş sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken, yine sözleşmenin akdedilme tarihinde her iki tarafın da Türkiye'de yerleşik kişi olması hususunun göz önüne alınması gerekmektedir.

"Öte yandan, bahse konu düzenlemede yer alan her iki madde hükmü ile, yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlığımızca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alınmıştır."

Bakanlık istisna tutulacak hallerin kapsamının da, 'döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirilmesiyle' belirleneceğini ifade etti.

Açıklamada, "Örneğin, 32 sayılı Karar'ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacaktır" dendi.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler