Hatimoğulları'ndan soru önergesi: 'Sığınmaevleri yetersiz, kadın danışma merkezi yok'

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adana'da sığınmaevlerinin yetersizliğine, belediyelere ait sığınmaevi ve kadın danışma merkezi'nin olmamasına dair meclise soru önergesi sundu.

Hatimoğulları'ndan soru önergesi: 'Sığınmaevleri yetersiz, kadın danışma merkezi yok'

Halkların Demokratik Partisi Tülay Hatimoğulları, Adana'da sığınmaevlerinin yetersizliğine, belediyelere ait sığınmaevi ve kadın danışma merkezinin olmayışına dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması için meclise soru önergesi sundu.

Hatimoğulları'nın Meclis'e sunmuş olduğu soru önergesi: 

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu raporuna göre, Adana’da 2017 yılında 19 kadın öldürüldü, 7 kadın intihara sürüklendi, 755 kadın eşi tarafından
yaralandı, 1422 kadın eşi tarafından hakaret ve yaralanmaya maruz kaldı, 25 kadın eşi tarafından cinsel saldırıya uğradı ve 6 kadın eşi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Bu rapor sadece başvuru yapılmış ve kayıt altına alınmış olan şiddet olaylarını kapsamaktadır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Adana İl Eylem Planı raporuna göre: “Adana ilinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü (ASPİM) ’ne bağlı üç konukevi ve bir İlk Kabul Birimi bulunmaktadır. Üç no.lu konukevi engelli erişimine uygundur. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ise 06.12.2012 tarihinden itibaren, hizmet vermektedir. Belediyelere ait konukevi ya da kadın danışma merkezi bulunmamaktadır.” Biri Seyhan’da, ikisi Adana Merkez’de olmak üzere bu üç sığınmaevinin hizmet verme kapasitesi ise yalnızca 70 kadınla sınırlıdır.

Bu Gerekçeyle;

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler, kadın sığınmaevi açmak zorundadır. Belediyelerce yerine getirilmeyen bu yükümlülük,
Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir? Sığınmaevleri açılabilmesi için Bakanlığınız kaynak ayırmakta/bütçe sağlamakta mıdır?

2. 2017 yılı toplam nüfusu 2.216.475 olan Adana’da, Belediye bünyesinde kadın sığınmaevi bulunmamaktadır, bu konuya ilişkin çalışmalarınız var mıdır?

3. Adana ilinde ve tüm Türkiye genelinde kadına yönelik şiddete ilişkin araştırma çalışmanız var mıdır? Varsa çalışmanın kapsamı nedir?

4. Adana’daki üç sığınmaevinin 70 kişilik kapasitesi hangi koşullar gözetilerek doldurulmaktadır? Kapasitenin üzerinde başvurular olduğu durumda izlenen yöntem nedir?

5. Sığınmaevlerinde kalış süresinin, üç - altı ay arasında olduğu ve talep yoğunluğu nedeniyle hayati tehlikesi bulunmayan kadınların, bu süre sonrasında sığınmaevinden ayrılmak zorunda bırakılması iddiaları doğru mudur? 

6. Şiddet mağduru kadınlarla, sığınmaevinde kaldıkları süreç içerisinde yeterli rehabilitasyon çalışması, psikolojik ve ekonomik yönden yeni bir hayat kurma hazırlıkları yapılıyor mu?

7. Bakanlığınız bünyesindeki “konukevlerinde” ve ilk kabul birimlerinde yeterli sayıda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı bulunmakta mıdır?

8. “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında sığınmaevleri binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanır” yükümlülüğü Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler