Hatimoğulları: Uzaktan eğitimden çok “acil uzaktan öğretim”

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan eşitsizlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığı için birçok çocuğun eğitim haklarından mahrum edilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Hatimoğulları: Uzaktan eğitimden çok “acil uzaktan öğretim”

 

 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Uzaktan eğitim sürecinin belirli bir plan ve program dâhilinde işletilmemesini meclise taşıdı.

Uzaktan eğitim olarak adlandırılan sürecin sağlıklı ve verimli yürütülmediğini belirten Hatimoğulları, “Mart ayında başlatılan ve uzaktan eğitimden çok “acil uzaktan öğretim” diye adlandırabileceğimiz bu süreçte, aradan geçen zaman dilimi içinde bu alanı geliştirici hiçbir çalışmanın yapılmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığı, sürecin sağlıklı ve verimli yürütülmesine dair etkili çalışmalar uygulamaya koymadığı vurgulanmıştır. Çalıştayda, eğitim emekçileri ve bilim insanları uzaktan eğitim deneyimlerini, yaşadıkları sorunları dile getirmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, MEB’in süreci, iyi planlanmış, aşamaları belirli bir “öğretim tasarımı” üzerine inşa etmediğini ayrıca bu süreçte karşı karşıya kalınan en büyük problemin hâlihazırda var olan eşitsizliklerin daha da artmasına dikkat çekti. Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli ailelerin, yoksul aile çocukları, tarım işçisi çocukların ve anadili farklı olan çocukların uzaktan eğitime ulaşamadığı için sistemin dışında kaldıklarının altını çizen Hatimoğulları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın yanıtlaması üzerine Selçuk’a yönelttiği sorular şöyle:

- Türkiye’de pandeminin görüldüğü Mart 2020’den bu yana Bakanlığınızca ‘pandemi koşullarında eğitim’ üzerine neden etkin çalışmalar yapılmamıştır?  İyi planlanmış, aşamaları belirli bir plan dâhilinde olan “öğretim tasarımı” neden inşa edilmemiştir?

- Yoksul aile çocuklarının, tarım işçisi çocukların, anadili Türkçe olmayan çocukların uzaktan eğitime ulaşamaması sorunu neden görmezden gelinmektedir?

- Televizyondaki derslerini sırayla izlemek zorunda kalan çok çocuklu ailelerde, ortak cep telefonu kullanan ailelerde, tüplü televizyonu ile EBATV’ye ulaşamayan ailelerde; internet erişimi, uygun zaman ve mekânı olmayan çocukların eğitime erişmek konusunda yaşadığı eşitsizliği ortadan kaldırmak üzere çalışmalarınız olacak mıdır? 

- Yüz yüze eğitime kıyasla çok daha sınırlı olan uzaktan eğitimde ve canlı derslerde, örgün eğitimde uygulanan müfredatın aynısı verilmeye çalışılmış; müfredatta bir seyreltme ve azaltma yoluna gidilmemiştir. Bu konuda ve etkileşimli kitapların yokluğu, uzaktan eğitime uygun basılı ve dijital materyallerin yetersizliği üzerine Bakanlığınızca çalışmalar yapılacak mıdır?

- Canlı ders uygulamalarında EBA alt yapısının yetersizliği, sistemin sürekli çökmesi gibi sorunların çözümü için gerekli teknik altyapı çalışmaları yapılacak mıdır?

- Canlı derslerin planlamasında ve EBA TV yayınlarında çocukların sosyal-toplumsal gelişimine, bireysel ilgi ve yeteneklerine yönelik hiçbir çalışmaya yer verilmemiştir. Bunu telafi etmek için adım atılacak mıdır?

-Özel uzmanlık gerektiren bir iş olan dijital içerik geliştirme konusunda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim ya da teknik destek verilmemiş olması, derslerin verimini olumsuz etkilemiştir. Öğretmenlere dijital içerik üretme eğitimi ve teknik destek verilmesi sağlanacak mıdır?

- Uzaktan eğitime uyumlu basılı materyallerin eş zamanlı olarak öğrencilere verilmesi sağlanacak mıdır?

- EBA platformunun daha kullanışlı bir tasarıma kavuşturulması ve Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) işe koşularak öğrencinin devamsızlığı, yaptığı ödevler, yaptığı sınavlar ve başarı grafiklerinin yer aldığı öğretmen, veli ve öğrenciye açık bir tasarıma kavuşturulması için Bakanlığınız gerekli adımları atacak mıdır?

- Canlı uzaktan eğitimde öğrencilerin güvenlikle ilgili sorunu çözülememiş ve bu nedenle MEB tarafından ses ve kameraların kapatılmasının önerilmesiyle canlı ders tek taraflı videoya dönüşmüş, bu da etkileşimi yok etmiştir. Güvenlikle ilgili sorunu çözerek derslerin interaktif geçmesinin önünü açmak üzere çalışmalarınız var mıdır?

- Veli ve öğrencilere yönelik uzaktan rehberlik ve psikolojik destek birimleri kurulması, destek hatları aracılığıyla 7/24 teknik destek sağlanması önerileri üzerine çalışmalar yapılacak mıdır?

- MEB’in acil olarak; öğretmenler, konunun uzmanları, sendikalar, ebeveynler ve ilgili kitle örgütleriyle bir araya gelerek tüm yanlarıyla uzaktan eğitime ilişkin eksiklikleri ve aksaklıkları ortaya koyması gerekmektedir. Bu bir araya geliş Bakanlığınızca planlanmakta mıdır?

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler