Hatimoğulları: Faşizme teslimiyet yok

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İzmit’te “Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?” başlıklı bir panel düzenledi. Kolaylaştırıcılığını Kamer Konca’nın yaptığı panele SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nden Derya Keskin ve Siyaset dergisinden Erdal Kara katıldı.

Hatimoğulları: Faşizme teslimiyet yok

SiyasiHaber

SYKP, İzmit’te Eğitim Sen şubesinde “Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?” başlıklı bir panel düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu panelde kolaylaştırıcılığı Kamer Konca yaptı.

Hatimoğulları: ‘Anti-faşist cepheye ihtiyacımız var’

SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları panelde yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinden geçtiği sürece ilişkin görüşlerini aktardı. Faşizme karşı birlikte mücadelenin ve yan yana durmanın gerekli olduğunu belirten Hatimoğulları, “İçinden geçtiğimiz süreçte bu tür etkinliklerin önemi büyük. Yan yana gelmek önemli. AKP vaatler ile ortaya çıkan bir proje partisidir. Türkiye için dönüm noktası 7 Haziran’dır. Bu dönem ile AKP şiddet, baskı, katliamlar dizisini devreye sokmuştur” dedi.

Hatimoğulları şöyle konuştu: “15 Temmuz askeri darbe girişiminin hemen ardından AKP rejim değişikliğini üst düzeyde gerçekleştirmeye başladı. Erdoğan, kurduğu rejimin yeni evresinde eğitim başta olmak üzere akademi, medya ve sanat alanlarına saldırılar gerçekleştirdi. Bu nedenle faşizm artık son düzlüktedir. Ancak kitleler anti-faşist mücadele konusunda yetersizlikler içinde de olsa henüz her şey bitmemiştir. Teslimiyet yok henüz. Bu anlamda her türlü direnç noktası varlığını sürdürüyor. Emek alanı ve kadın mücadelesi gibi dinamikler bunlara örnektir.”

Hatimoğulları muhalefete seslenerek şunları söyledi: “Bütün bu dağınıklığına rağmen muhalefet direnç odaklarını toparlayabilmelidir. Ortak bir cepheye ve anti-faşist mücadele hattına ihtiyacımız var. HDP ile dayanışmadan kaçınılmamalıdır. Ortak zeminleri tüm muhalefet bulabilmelidir.”

Keskin: ‘Direnç noktaları halen varlığını sürdürüyor’

Kocaeli Dayanışma Akademisi’nden Derya Keskin de panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizler barış imzacısı olduğumuz için akademiden atıldık. Ancak sağ yükseliş sadece Türkiye de değil. ABD’de Trump örneği var. ABD’de de alternatif akademi arayışları mevcut; ya da örneğin İngiltere’de de akademi baskı altında. Geçen hafta yaptığımız çalıştaya İngiltere’den katılan akademisyen örneğin grevdeydi. Tabii Türkiye’de hem akademi mücadelesini hem de başka alanlarda, örneğin kadınların mücadelesini görüyoruz. Bu anlamda direnç noktaları halen varlığını sürdürüyor.

Erdal: ‘Faşizm kurumsallaşma sürecinde’

Siyaset dergisi adına panele katılan Erdal Kara ise şöyle konuştu: AKP karşıtı muhalefet AKP’nin inşa etmek istediği devlet yapılanması konusunda ortak kavramsallaştırmaya varmış görünüyor. Çok büyük çoğunluk AKP'nin faşizmi kurumlaşlaştırma yeltenişinden söz ediyor. Lakin bunun gereğinin tamamen yerine getirilebildiğinden söz edebilmek olanaklı değil. En geniş cephe kurulması söz konusu olduğunda her muhalif öbeğin çekinceleri gündeme geliyor. Bu aşılmadığı takdirde ilerleme sağlayabilmek mümkün değil.

Kaynak: Kocaeli Denge/SiyasiHaber - Kocaeli

Hatimoğulları: Faşizme teslimiyet yok

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler