Hatimoğulları aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Ulutaş'la ilgili soru önergesi verdi

HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları, TTB'nin 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması nedeniyle merkez konsey üyesi Dr. Yaşar Ulutaş'ın aile hekimliği sözleşmesinin sonlandırılmasını verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Hatimoğulları aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Ulutaş'la ilgili soru önergesi verdi

SiyasiHaber

Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları,Türk Tabipler Birliği'nin 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı bildirisi nedeniyle önce gözaltı süreci yaşayan daha sonra aile hekimliği sözleşmesi sonlandırılan Dr. Yaşar Ulutaş ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplandırması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Toplumda Türk Tabipler Birliği'ne ve faaliyetlerine yönelik özel bir tutum alındığı kanısının bulunduğuna işaret eden Hatimoğulları, Bakanlığın bu algıyı değiştirmek için bir çalışmasının olup olmadığını sordu.

Dr. Yaşar Ulutaş'ın memur sıfatı ile değil TTB'deki görevi ile ceza almış olmasının bir çelişki olduğunu söyleyen Tülay Hatimoğulları'nın vermiş olduğu soru önergesi şu şekilde:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi, 19 Kasım tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından feshedildi. Daha önce de hakkında herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen Merkez Konsey üyelerinden Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi sonlandırılmış, TTB Merkez konsey üyesi Bülent Nazım Yılmaz ise “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kurula sevk edilmişti.

TTB Merkez Konseyi’nin 24 Ocak 2018’de yapmış olduğu “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamanın ardından, 7 gün göz altında kaldıktan sonra serbest bırakılan 11 TTB Merkez Konsey Üyesi serbet bırakıldı. Bu Konsey üyeleri arasında yer alan Dr. Yaşar Ulutaş'ın, Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimi olarak sürdürdüğü görevi 2 ay süre ile askıya alındı.  Ardından görevine iade edilse de, Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi sonlandırıldı.

Bu Gerekçeyle;

1. Kamuoyunda, TTB Merkez Konsey üyelerine dolayısı ile bir meslek örgütü olan TTB’ye ve faaliyetlerine yönelik özel bir tutum alındığı kanısı uyanmaktadır. Bu algıyı değiştirmek için çalışmalarınız var mıdır?

2. Anayasa, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü garanti altına alıyorken; Anayasa’nın meslek örgütleri ile ilgili hükümleri hiçe sayılmıştır. Yaşanan pratik ile bu Anayasal haklar çelişmektedir, bu aykırılığı önlemek için çalışmalarınız var mıdır?

3. “Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.” gerekçesiyle Dr Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesinin feshedilmesi; memur sıfatı ile değil TTB’deki görevi dolayısı ile yapmış olduğu açıklama ile çelişmektedir. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için Bakanlığınızın çalışması var mıdır?

4. Dünya Tabipleri Birliği, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nin kabul ettiği bir dünya gerçeği olan “Savaşın tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu” olması evrensel ve bilimsel bir yaklaşımdır. Bakanlığınızın uluslararası kabul gören bu yaklaşıma ilişkin tutumu nedir, benimsememekte midir? Bu konuyla ilgili Bakanlığınızca çalışmalarınız var mıdır? Varsa nelerdir? Yoksa neden yoktur?

5. Yargı süreci devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında kesin hükme varması ve sözleşmelerin fesh edilmesi konusunda açıklamanız nedir? Yürütmenin temsilcisi olan Bakanlığınızın, yargı erki yerine geçerek karar verme yetkisinin yasal dayanağı nedir?

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler