Gerekçe OHAL: Hakkari’de tüm eylemler 30 gün yasaklandı

Hakkari Valiliği, miting, basın açıklamaları, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin izne bağlanmasına, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi gibi eylemlerin, kent genelinde yasaklanmasına karar verdi.

Gerekçe OHAL: Hakkari’de tüm eylemler 30 gün yasaklandı

Hakkari Valiliği, Olağanüstü Hal Kanunu’ndan aldığı yetkiyle, kent merkezi ve ilçelerdeki eylemlerin yasaklanmasına karar verdi. 30 günlük yasak bugün başlıyor, 2 Ocak 2018’de sona eriyor.

Etkinlikleri de izne bağlayan Valilik, bugün resmi internet sitesindenaçıkladığı kararın, üç gün öncesinden (3 Aralık) başlatıldığını ifade etti.

2 Aralık tarihli kararda, 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in üçer aylık sürelerle uzatıldığı hatırlatıldı.

OHAL hükümleri hatırlatıldı

“Valilik yasaklama Kararı” başlıklı duyuru şöyle:

“2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi, ‘Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak’ hükmü ile yine 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 14. Maddesi (c) bendi ‘Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki; Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkla sağlanmak suretiyle Bölge Valiliklerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.’ Hükümleri bulunmaktadır.

“Bu bağlamda terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükümleri gereğince;

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan Miting, Basın Açıklamaları, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi gereğince 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına; çadır kurma, stant açma, oturma eylemi vb. türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile Valiliğimizin 02/12/2017 tarih ve 2017/615 sayılı olurlarıyla yasaklanmıştır.” 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler