Genel-İş: Güvenlik soruşturması engeline hayır! İşsiz kalmak istemiyoruz

Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kadro talepleri reddedilen taşeron belediye işçileri için açıklama yapan Genel-İş Sendikası, işçilerin koşulsuz ve sınavsız kadroya alınması çağrısında bulundu.

Genel-İş: Güvenlik soruşturması engeline hayır! İşsiz kalmak istemiyoruz

 DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, "Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz" konulu basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, belediyelere bağlı şirketlerde taşeron işçi olarak çalışanların kadro dışı bırakılması kınandı.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından yapılan basın açıklamasında, "Daha önceki açıklamalarımızda da işaret ettiğimiz gibi 696 sayılı KHK eşitlik ilkesini gözardı ederek bir düzenleme getirmiştir. Belediye işçilerine kadro verilmemiştir. Oysa hem merkezi idare hem de belediyelerde çalışan alt işveren işçileri kamu hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. Merkezi idarede kadro verilirken belediyelerde çalışan alt işveren işçileri belediyelere değil belediye şirketlerine geçiş yapacaktır. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır" denildi.

Çalışkan, kamu idareleri için çalışan ve kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş olan işçilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunun dayatılmasının işçileri eleme amacını taşıdığını ifade etti ve "Bu işçiler kadro beklerken işsiz kalacaktır. Şimdi sabıka kayıtları nedeniyle ortaya çıkan belki daha sonra da güvenlik soruşturması nedeniyle karşımıza çıkması beklenen bu durum büyük bir toplumsal açmaza neden olacak boyuttadır. İşsizliğe mahkum edilecek binlerce işçi nasıl yaşamlarını sürdürecektir. Bu durumdaki üyelerimiz geçmişte yaptıkları hatalarından dolayı cezalarını çekmişlerdir ve kamuya yıllardan beri hizmet vermektedirler. Buna rağmen toplumun dışına itilmesine sebep olacak bu uygulama ile karşı karşıyadırlar. Bu uygulamayla işçiler adeta suç işlemeye teşvik edilmektedir. Öte yandan konuyla ilgili çıkarılan tebliğde başvuruların reddinden sonra itiraz komisyonlarının kararlarının kesin olduğu, yargı yolunun kapalı olduğu da söyleniyor. Bunu kabul etmeyeceğiz yargıya başvuru hakkı anayasal bir haktır. Her türlü hukuksal mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Çözüm bulunmazsa meydanlara çıkarız"

İstanbul'da 5 bin 800 İzmir'de ise 2 bin 500 belediye işçisinin kadro başvurusunun reddedildiğini belirten Çalışkan, "Bu işçilerin sorunlarını dile getirmek çözüm aranmasını istemek boynumuzun borcudur. Çözüm bulunmazsa dertlerini meydanlarda, işyerlerinde her yerde dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Genel-İş Başkanı konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:
"696 sayılı KHK'nın kamuya geçiş hükümleri oldukça problemli ve sürekli engellerin ortaya çıktığı bir düzenlemedir. Bu sorunlar bitmeyecek diye endişeliyiz. Bilindiği gibi daha sınav aşaması gelecek. Sınav aşamasında daha ne kadar eleme yapılacak endişesini taşıyoruz.

"Bu geçiş sürecinde bizi bekleyen belki de en büyük sorun güvenlik soruşturmaları olacaktır. Güvenlik soruşturması süreci halen devam etmektedir. Geçiş sürecinde de devam edecektir. Güvenlik soruşturmalarında yargı kararı ile mahkum olup olmamalarına bakılmaksızın kişiler hakkında sübjektif değerlendirmelerle sakıncalıdır sonucuna varılıp işlem yapılmaktadır. Bu işçiler halen kamuda taşeronlar aracılığıyla çalıştırılan işçilerdir. Geçiş sonrasında yine aynı işleri yapmaya devam edeceklerdir. O halde bütün bunlara ne gerek ne de ihtiyaç vardır.

"Şuan ihtiyacımız olan şey yeni yasal bir düzenlemedir. Yapılacak bir yasal düzenleme ile taşeronlar eliyle çalıştırılan kamu işçilerinin adli sicil sorgulaması, güvenlik soruşturmasına, sınava tabi kılınmadan geçişlerinin yapılmasının sağlanmasıdır. Siyasi iktidara bu düzenlemenin en kısa zamanda yapılması konusunda buradan çağrı yapıyoruz.

"Genel-İş Sendikası olarak kamuya geçiş sürecinde bütün alt işveren işçilerinin sesi olacağız, sorunlarını dile getireceğiz, onların hak ettikleri işlerde hakça çalışmaları için, belediyelerde çalışan işçilerin de kadro haklarına kavuşmalarını başarana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler