Faşizm kadın karşıtıdır

Ebru YILDIRIM yazdı - Faşist AKP uzantısı olan, korporatist örgütlenmenin kadın ayağı olarak düşünülmesi gereken KADEM feminist hareketin, kadın hareketinin müttefiki değil, düşmanıdır.

Faşizm kadın karşıtıdır

 

AKP iktidara geldiği ilk yıllarda -içine doğduğu siyasi konjonktür gereği- muhafazakar kimliğinin yanına imlediği “demokrat” etiketiyle, dünyada esen ve bir “el” aracılığıyla hakim söylem kılınan kimlik politikalarına yatırım yapan popülist yönüyle, pek çok farklı toplumsal çevrenin desteğini kazandı.

Dünya sermayesinin ‘70’lerden bugüne gelişen krizinin 2000’li yılların ikinci on yılından itibaren dönüştüğü biçimine eklemlenen AKP, yapısal karakteri ve bölgesel niteliğiyle faşizmin kurumsallaşması çabasında öncü parti olarak karşımıza çıktı.

Bu aşamadan sonra -görece özgür burjuva basını da dahil olmak üzere- basın üzerindeki hakimiyetin sağlanmasından siyasal şiddetin meşrulaştırılmasına; tekçi millet-din dayatmasından emperyal hayallerin uygulayıcısı savaş politikalarına değin “faşist parti”nin içerdiği pek çok hüviyetin hayat bulmasına uygun politik ve güç merkezli önlemler ile -yine faşizmin karakterine uygun- milliyetçi ideolojinin ülke tarihindeki kanlı eli MHP’yi de yanına alarak yürüyüşüne devam etti.

AKP; sınıflar arası antagonist çelişkileri ortadan kaldırma amaçlı “aynı gemideyizci” korporatist yönelimini öncelikle paralel yapılarını inşa ederek; sonrasında olabildiğince muhalif sendikaları, dernekleri, vakıfları, meslek odalarını kapatarak ve/veya itibarsızlaştırarak kalıcılaştırdı: Memur sendikaları, işçi sendikaları, kadın kurumları, dinci vakıflar, eğitim dernekleri, kurslar, mektepler, spor klüpleri, işveren dernekleri, gençlik merkezleri, kreşler… Tüm bu yapılar “ortak çıkar” ekseninde örgütlenip yaşam alanı bulabildi. Bunun karşısında konumlanan muhalif söylem ve yönelimler ise hiçbir hukuk tanımaksızın tasfiyenin ana hedefi haline geldi.

 

Bir korporatist örgüt olarak KADEM

Tarihsel ve varoluşsal karakteri itibarıyla militarist de olmak zorunda olan faşist partinin bu özelliği de -pek çok özelliğinin yanı sıra- kadın düşmanıdır. İşgalci, emperyal heveslerle sermaye lehine hareket eden faşizmin savaş politikaları vatan için doğurulacak işçinin ve askerin kuluçka makinası olarak görülen kadını, kadın bedenini disiplin altına almayı hedefler, patriyarkaldır. “Milliyetçilik, militarizmin olduğu şekliyle görünmesini engeller. Devleti görmeyi zorlaştırır. Çünkü bütün söylem ve bütün semboller ulus adınadır… Bütün militaristler kadınlığı belli bir şekilde yönlendirmeyi ve farklı kadınlıkların meşruluğunu ortadan kaldırmayı elzem sayarlar… Devletçi projede de, milliyetçi projede de, militarist projede de kadınlığa ilişkin olarak, birilerinin bizi inandırmaya çalıştığından çok daha fazla unsur var. Bence devlet bu nedenle feminist düşünceden korkuyor; feminist hareketi bir yana bırakın, feminist düşünce bile genellikle millî güvenliğe -ki bu aslında millî güvenlik kılığına girmiş devlet güvenliği demektir- yönelik bir tehdit olarak algılanıyor… Ancak kadınlar olarak militarizasyonun etkisinden kurtulmamız o kadar da kolay değil. Yani militarizasyon -milliyetçiliğin dar ırkçı versiyonu ve militarizm- kadınları işbirlikçi haline getiriyor ve ödüller aracılığıyla desteklerini sağlıyor. Eğer kamusal söylemde ciddiye alınmanın, kamusal bir gururun öznesi olmanın tek yolu vatansever bir anne olmaksa, bundan vazgeçmek o kadar da kolay değildir.” (Cyntia Enloe- Manevralar/ İletişim Yayınları)

Dolayısıyla yukarıda anlatılanlar ve daha fazlası bağlamında faşist AKP uzantısı olan, korporatist örgütlenmenin kadın ayağı olarak düşünülmesi gereken KADEM feminist hareketin, kadın hareketinin müttefiki değil, düşmanıdır.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan ‘erkek yerini bilsin’ akımına ilişkin olarak, "Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullanmak zorundadır.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler