Ev eksenli çalışanlar artık sendikalarına üye olabilecek!

Ev- Eksenli Çalışanlar Sendikası, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı hukuk mücadelesini kazandı. Sendikanın tescil edilmesinin yolu açıldı. Sendikanın tescilinin ardından güvencesiz çalışan ev eksenli çalışanlar artık sendikalarına üye olabilecek.

Ev eksenli çalışanlar artık sendikalarına üye olabilecek!

 

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (Ev-Eksen) on yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde etti. Kesinleşen yargı kararıyla, ev-eksenli çalışmanın işkolu statüsünün tanınmasının yolu açıldı. Bu güvencesiz çalışanları örgütleyen tüm emek örgütlenmeleri için ön açıcı bir karar niteliği taşıyor.

Ev-Eksen Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Ev-Eksen’nin 10 Kasım 2009’da kurulduğu, ancak üye kayıt işlemleri için gerekli olan sicil numarasını vermesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdindeki tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığı hatırlatılarak, “Sonunda 14 Ekim 2010’da sicil numarası verilmesi talebimize Bakanlık’ın resmen olumsuz cevap vermesi üzerine başlattığımız hukuk mücadelesi, yaklaşık 10 yıl sonra kazanımla sonuçlandı. Danıştay, geçtiğimiz ay verdiği kararla, Ev-Eksen’e sicil numarası verilmesinin ve sendikamızın prosedüre uygun üye yapabilmesinin yolunu açtı. Bu da ev-eksenli çalışmanın işkolu niteliğinin belirlenmesini gerektiriyor” denildi.

 

İş kolu olarak tamamlandı, Bakanlık tescili bekleniyor

Bundan sonraki süreçte, Ev-Eksen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Danıştay kararının gereğini yerine getirmesini talep edecek. Ev-Eksen açıklamasında, “Talebimiz, ev-eksenli çalışmanın ayrı bir işkolu olarak tanımlanması için gereken yasal düzenlemelerin hızla tamamlanmasını içermektedir. Ev-eksenli çalışma ayrı bir işkolu olarak belirlendiğinde, şu anda ülkemizde ev-eksenli çalışanları örgütleyen tek sendika olarak Ev-Eksen’in bu işkolunda faaliyet gösteren bir sendika olduğu tescil edilecektir. Bu da en güvencesiz, en yoksul işçi kesimlerinden biri olan biz ev-eksenli çalışanların hak mücadelesinde çok önemli bir kazanım demek” denildi.

 

Güvencesiz ev eksenli çalışanlar örgütlü mücadeleyi büyütecek

Açıklamada, ev eksenli çalışmanın Türkiye’de çok yaygın olduğu, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ev eksenli çalışanların ezici çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu vurgulanarak, “Daha 3-4 yaşında annelerimize yardım ederek dahil olduğumuz ev eksenli çalışmaya 70’li hatta 80’li yaşlarımızda devam ediyoruz, çünkü geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız. Gerçekten de ev-eksenli çalışma dünyada olduğu gibi ülkemizde de düşük ücretli, kötü koşullu, belirsiz yani bazen aralıksız gece gündüz çalışılan bazen de aylarca hiç iş bulunamayan, hiçbir sosyal hakka sahip olunmayan bir çalışma biçimi olarak gerçekleşiyor. 

Biz Ev-Eksen olarak kadın olarak karşılıksız emeğimiz üzerinden sömürülmemizle ile ev-eksenli çalışmanın kötü koşullarının ve güvencesizliğinin ilişkili olduğunu biliyoruz. İşçi olmanın bir şey, kadın işçi olmanın başka bir şey olduğunun altını çizmek isteriz. Kadınlar, hele de ev-eksenli çalışan kadınlar, daha yoksuluz. “İşçinin de işçisi / yoksulun da yoksulu”yuz.” Değerlendirmesine yer verildi.

Pandemi koşullarında ev eksenli çalışma koşullarının daha da ağırlaştığına dikkat çekilen açıklamada, , bir yanda işsizlik ve açlık tehtidi nedeniyle artık ücret ya da sosyal hakların adının anılmaz duruma geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, hiçbir sosyal güvencesi olmayan  ev eksenli çalışan kadınların pandenmi koşullarından daha fazla olumsuz etkilendiğine işaret edilerek,   “Ayrıca gene tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi sürecinde kadına yönelik erkek şiddetinde ciddi artış görüldü. Etkisi ve sonuçlarının uzun süreceği anlaşılan ve yaygınlaşarak devam eden Covid-19 pandemi sürecinin tüm güvencesiz çalışanların çalışma, sağlık, eğitim haklarını derinden etkilediğini deneyimleyerek görüyoruz. Haklarımızı talep edebilmek ve alabilmek için örgütlenmenin, birlik olmanın gücüne her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız var” denildi.

Çalışma koşullarının düzelmesi, ücretlerin artması, emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlik haklarının sağlanması, sağlık hakkına erişim, karşılıksız kadın emeğinin yerine sosyal hizmet talep edilmesi, çocuk bakımı, yaşlı, hasta, engelli bireylerin bakımının sosyal hizmet olarak sağlanması, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi temel konuların tamamının, birlik olmayı, örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi gerektirdiğinin ifade edildiği açıklamada, ev eksenli çalışmanın ayrı bir işkolu olarak tescil edilmesinin, şu anda Türkiye’de  ev-eksenli çalışanları örgütleyen tek sendika olan Ev-Eksen’in önünü açması, ev-eksenli çalışanların örgütlenme mücadelesine ciddi bir ivme sağlaması, başta kadın işçiler olmak üzere tüm emekçiler için önemli bir kazanım olduğu kaydedildi.

 

Ev-Eksen Nedir?

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (EV-EKSEN), parça başı, siparişle veya kendi hesabına tüm ev-eksenli çalışanları örgütleyen bir sendikadır. 1994 yılında, sosyal güvenceden yoksunluk, çalışma koşullarının kötülüğü, yoksulluk, çalışmanın doğal sayılıp görünmezleştirilmesi gibi sorunlardan hareketle başlayan örgütlenme çalışmalarının sonucunda 10 KASIM 2009’da kuruldu. Kurucularının tamamı , ev-eksenli çalışan kadın işçilerdir. Sendika, Şırnak’tan, Antep’ten İstanbul’a, Muğla’dan Mersin’e , Hatay’dan Antalya’ya Türkiye’nin her tarafından 27 kurucusunun sahip olduğu temsiliyeti, artırarak sürdürmüştür.  Sivas’tan, Malatya’dan İzmir’e, Diyarbakır’a, Hakkari’ye, tüm bu coğrafyada örgütlüdür.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler