• yeniden kuruluş

  15-16 Haziran, Türkiye işçi sınıfı tarihindeki hâlâ aşılamamış bir zirvedir. Sendikalarının kapatılması girişimini engellemek için İstanbul’un dört bir yanındaki fabrikalardan çıkan yüzbinlerce işçinin, devletin kolluk kuvvetlerinin kurduğu barikatları aşıp, üzerlerine açılan ateşle 3 arkadaşlarının öldürülmesine rağmen İstanbul’un merkezine doğru harekete geçtiği, iki gün boyunca şehre haki...

  Devamını oku
 • Sol birleşmeli mi?

  Neoliberal politikaların emekçi sınıflar üzerinde yarattığı büyük yıkım ve bu yıkıma karşı ortaya çıkmaya başlayan isyan hareketleri son dönem sosyalist cenahımızın tamamının ilgi odağı oldu. Pek çok yazının temel soruları aynı. Elbette ilk soru, bu direnişlerin nereye varabileceği. Bunun yanında ise Türkiye’de de şiddetli şekilde yaşanan işsizlik ve geçinememe halinin benzer bir tepki doğurabileceği beklentileri ve bunun için yap...

  Devamını oku
 • SYKP “Yeniden Kuruluş ve İttifaklar Mustafa Kahya Danışma Meclisi” sonuç bildirisini yayımladı

  SYKP yayınladığı Yeniden Kuruluş ve İttifaklar Musfa Kahya Denışma Meclisi sonuç bildirgesinde, dünya kapitalizminin politik, ideolojik ve kültürülel krizine ilişkin değerlendirmelere yer verilirken, “İnsanlık, tarihinde hiç olmadığı kadar yaşamsal bir aciliyet arz eden, ‘ya kapitalizm altında yok oluş, ya da komünizme yönelerek özgürleşme’ ikilemiyle karşı karşıyadır.” denildi.   İçeride ise Tür...

  Devamını oku
 • Kongreye Doğru: Kısa bir örgütsel muhasebe

    TARIK ORUÇ SYKP’nin kurucu-kolektif aklı, kendisinden önceki tüm dünya ve Türkiye devrimci hareketinin mirasını kendi birikimi sayarak yola çıkmıştı. Program ve Tüzüğümüzde ifadesini bulan sosyalist yeniden kuruluş zemini, ülke, bölge, dünya ölçeğinde komünist hareketin ve başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezilenlerin bugüne kadarki mücadele deneyimlerinin eleşti...

  Devamını oku
 • Yeniden Kuruluş, zorluklar ve olanaklar

  GÖKAY IŞIKBir şeyi “yeniden kurma” fikri büyük bir iddiayı içinde barındırır. Öncelikle bir “eski” vardır ve bundan görece bir huzursuzluk duyulmaktadır. Sonra ise bir “yeni” vardır ki “eski” gibi masaya yatırılıp didik didik edilemez, çünkü hayatın akışıdır. Tam anlamıyla “somut durumun somut tahlilini” ifade eder. Tam da bu noktada eski ile yeni arasında bir direnç noktası ortaya çıkar. Bu direnç noktası diğer bir ifadeyle kriz çözülmeden ve birlik sağlanmadan ilerlemek, minik iktidar adacıkla...

  Devamını oku
 • Bir yeniden kuruluş ihtiyacı – Can Soyer

  Bir süredir sosyalist hareketin gündemindeki tartışma başlıklarından biri de yeniden kuruluş ihtiyacı. Özellikle Haziran Direnişi ile birlikte ve ardından açılan dönemde, sosyalist hareketin Türkiye’de saptadığı olanaklar, bu türden bir yeniden kuruluş tartışmasının en önemli nedenlerinden biri. Ancak sadece bundan ibaret değil elbette. Esnek bir bakışla, sosyalist hareketin yeniden kuruluş ihtiyacının kendisini hissettirmeye başlamasını birkaç yıl daha geriye yerleştirebiliriz.Nihayetinde, Hazi...

  Devamını oku
 • İşçi sınıfı kenar süsü mü?- Can Soyer

  Yeniden kuruluş tartışmasına devam ediyoruz.Sosyalist hareketin ülke siyasetinde daha etkili olabilmesi, geniş halk kesimleriyle birlikte mücadele etmeyi becerebilmesi, AKP karşıtı toplumsallığın talep ve beklentileri ile bağ kurup onu daha ileri hedeflere yönlendirebilmesi gibi gereksinimlerin, hem de yakıcılaşarak, kendisini hissettirdiğini söylüyoruz bir süredir.Bu gereksinimin tanınmasında, en çok, ülkenin nesnel koşullarının payı var kuşkusuz. AKP rejimi altında giderek açık bir diktatörlüğ...

  Devamını oku
Popüler Haberler