• şehir hastaneleri

  Kamuoyu Sağlık Market’i (SM) ilk kez bir önceki Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’la duydu. Demircan 19 Temmuz 2017’de Sağlık Bakanı olmuş, hatta göreve geldiğini de televizyondan öğrenmişti. Henüz birinci ayı yeni dolmuşken verdiği röportajlardan birinde SM’den bahsetti. Bakan 14 Kasım 2017 tarihinde yaptığı 2018 Sağlık Bakanlığı Bütçe sunusunda da aşağıdaki iki görselle “meselenin çerçevesini”...

  Devamını oku
 • Devletin dövizli sözleşmeleri

  ÇİĞDEM TOKER 160 adet refakatçi tipi kanepe... Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü için kanepe satın alma ilanına çıkmış. Belli ki alınacak “refakatçi tipi kanepe”ler, tıp fakültesi hastanesinde kullanılacak. DMO sitesinde sayfalarca şartname yayımlanmış. Kanapenin oturma derinligi 58 cm, koltuk yüksekliği 75 santim olacak. Süngerin niteliği falanca, metal çubuğu da filanca...

  Devamını oku
 • Şehir hastaneleri (4): Sağlıkta emek sömürüsü

  MEHMET ZENCİR Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu Yazının bu kısmında şehir hastanelerinin sağlık emekçilerini nasıl etkileyeceğini ortaya koymaya çalışacağız. Bu sorunun yanıtını sağlık hizmetlerindeki neoliberal reformlar ile ortaya çıkan emek rejiminden bağımsız veremeyiz. Birinci basamak dediğimiz dünün sağlık ocakları bugünün aile sağlığı merkezleri/birimlerinden devlet, eğitim araştırma ve üniversite hastanelerine -ister kamu olsun ister &ou...

  Devamını oku
 • Yataklı tedavi edici hizmetlerin kullanımında artış: Mersin ve Mersin Şehir Hastanesi Örneği

  Kubilay Yalçınkaya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Şubesi Mehmet Zencir Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu Neoliberal dönem devlet örgütlenmelerinde özellikle ekonomik nitelikli olan kamu faaliyetlerinden başlayarak devletin küçültülmesi, kamu işletmeleri anlayışı çerçevesinde yapılandırılması istenmektedir. Devletin küçültülmesi anlamında, özelleştirmeler, merkezi yö...

  Devamını oku
 • Sağlık hizmet kullanımında artış ve emek sömürüsü: Kamu hastaneleri örneği

  KUBİLAY YALÇINKAYA Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Şubesi MEHMET ZENCİR Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu Bu yazıda 2002 yılı sonrası Sağlıkta Dönüşüm Programı adı ile bilinen neoliberal reformların kamu hastane hizmetlerinde ortaya çıkardığı sağlık hizmet kullanımındaki artış ve bu artışın sağlık emek gücü üzerine etkileri ele alınacaktır. Sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması ile birlikte sağlık alanına...

  Devamını oku
 • Şehir Hastanelerinde Durum Sandığımızdan Vahim

  Sağlık Bakanlığı, şirketler işini bırakıp kaçsa da işini kötü yapsa da sözleşmeyi ihlal etse de kredisi, sigortası, kredinin içine gömük tüm masraflarıyla birlikte ödeyeceğini hiçbir yasal dayanağı olmadan kabul etmiş! Sayıştay Başkanlığı’nın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017 yılı denetim çalışmaları başlamış. Türkiye’de sağlık alanının dönüşmekten başı döndüğü için kurumlar...

  Devamını oku
 • Şehir Hastaneleri (3): Doğayı tahrip eden kentsel dönüşümün parçası

  MEHMET ZENCİR Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu İlk iki yazıda şehir hastanelerinin sermaye için ne kadar kârlı alanlar olduğunu dile getirmiştik. Bu üçüncü yazıda ise kentsel rant adına şehir planlamasının ve doğanın nasıl yok sayıldığını örneklerle dile getireceğiz. Birçok kentte meslek örgütleri (tabip odaları ve mimar-mühendis odaları), yapılacak şehir hastanesi ile ilgili, şehir planlaması ve doğaya verilecek zararlar y&o...

  Devamını oku
 • Şehir hastanelerinde yemeğe de atığa da garanti var

  Sayıştay Başkanlığı, iktidarın yalanlamasına karşın şehir hastanelerinde “Miktara Bağlı Hizmetler” için idarenin, şirkete yıllık yüzde 70 doluluk garantisi verdiğini belirlerken, raporunda bunun nasıl istismar edildiği gözler önüne serdi. Personel öğle yemeği, personel üniformasının yıkanması, özel atık, gizli atık, Robotik Sistem Onkolojik İlaç Hazırlama/Uygulama seti ve TPN torbası hazırlama gibi miktara bağlı hizmetlerde verilen y&u...

  Devamını oku
 • Şehir Hastaneleri (2): Şirketler için kaymaklı ekmek kadayıfı

  MEHMET ZENCİR İlk yazıda şehir hastanelerinin, şirketler için ne kadar kârlı inşaat yatırımları olduğunu kısaca özetlemiştik. Bu yazıda da şirketlerin inşaat dışı gelirlerinden bahsedeceğiz. İlk başta şunu hatırlatmak gerekiyor; ilk 25 yıl için (bu süre 30 yıla kadar çıkabiliyor) Sağlık Bakanlığı kiracı konumunda ve bu süre içinde Sağlık Bakanlığı şirkete kira ödemeye devam ediyor. Yani ihaleyi alan şirket inşaatı yapıyor, hastaneyi 25-...

  Devamını oku
 • Şehir Hastaneleri: Mega yalan (1)

  MEHMET ZENCİR Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu Şehir hastaneleri, seçim gündeminde ilk sıralara oturacak gibi… “Memlekette iyi olan her şeye karşılar, bunlar her şeyi yıkarlar” vb. sözleri sık sık duyar olduk. Neden şehir hastanelerine karşı çıkılıyor? Şehir hastaneleri “bütçe kısıtları/sınırlılıklarını aşma ve ilave kaynak ihtiyacı sağlama” diye gerekçelendirilerek Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile y...

  Devamını oku
 • Kampüs hastane projelerinde başıboşluk: Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi örneği

  HASAN DENİZ Adıyaman SES Şubesi AKP uyguladığı yanlış politikalar ile sağlığı yapboz tahtasına çevirdiği gibi halkın nitelikli sağlığa erişimini zorlaştırmakta, sağlık çalışanlarından esnafa kadar toplumun her kesiminden insanları mağdur etmektedir. 2015 yılında birçok eksiğine rağmen, seçim yatırımı amacıyla kent merkezinin değişik mahallelerinde bulunan üç hastanenin adeta kapısına kilit vurularak Adıyaman’da sağlık hizmetinin apar topar hiz...

  Devamını oku
 • Bir açılış üç yanlış

  ÖZGÜR ERBAŞ Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılışı yapıldı. Kurdele kesilmiş, kadraja girmek isteyenler epey uğraşmış. Konuşmalar yapılmış. Şehir hastanelerinin büyükşehir belediye başkanlığı döneminden beri hayali olduğunu söylemiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İngiltere’de şehir hastanelerinin 90’lı yılların ikinci yarısında açılmaya başlandığı düşünülürse ifadede tutarlılık olduğu kesin. Konuşmasında &ld...

  Devamını oku
 • Şehir Hastanesinde yüzde 70 garanti edilen nedir?

  HALE DALKIRAN Kamu-Özel Ortaklığı, uluslararası alanda bilinen adıyla PPP (Public Private Partnership), son 20 yıldır sağlık hizmeti sunumunda oldukça rağbet gören bir finansman modelidir. Bu nedenle özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de yıllar içinde giderek artmıştır. Yeni bir sömürü modeli olarak ilk kez Şili diktatörlüğünde deneyimlenen “Kamu Özel Ortaklığı” projesi, Uluslararası Para Fonu (IMF), D...

  Devamını oku
 • Kayseri'de sağlık çalışanları YDA şirket temsilcileriyle yüzleşti

  Kayseri'de YDA Grup tarafından yapılan Kayseri Şehir Hastanesinin açılışı öncesinde proje sahibi YDA Grup  tarafından proje sözleşmesi ve şirket hizmet sözleşmeleri yapısı, yardım masası ve süreç yönetimi konularında Kayseri ili sağlık yöneticileri ve çalışanlarına bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kays...

  Devamını oku
 • Şehir hastanelerinde muayene sayısı, nüfustan fazla

  Şehir hastanelerinde, açılışının üzerinden geçen bir yılda muayene sayıları dikkat çekti. Doluluk garantisi ile ilgili sorunun yanıtlanmadığı başvuruda verilen rakamlar, hastanelerde verilen yüzde yetmiş doluluk garantisini akıllara getirdi. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, hizmete açılan şehir hastanelerinde verilen doluluk oranı garantisine dikkat çekmek için sorduğu muayene sayılarına Sağlık Bakanlığından gelen yanıta dikkat &cc...

  Devamını oku
 • TTB’den ‘şehir hastaneleri raporu’: Faturayı sağlık emekçileri ve tüm yurttaşlar ödeyecek

  Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı çalıştayın raporunu yayımladı. Rapora göre şehir hastanelerinin yüksek maliyeti hastalardan fazla ücret alınmasına, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleşmesine sebep oluyor, iş kazası ve sağlık hizmetinin kalitesizleşmesi tehlikesini beraberinde getiriyor. Raporda, şehir hastaneleri açılacak illerde mevcut hastanelerin kapanmaması için çaba harcan...

  Devamını oku
 • Kamu – Özel Ortaklığı (KÖO) ile yapılacak olan ‘Şehir Hastaneleri’ üzerine bir değerlendirme

  MUSTAFA DURMUŞ Son 13 yıldır izlenen neo liberal sermaye birikim stratejisi açısından, üretim gerçekleştiren işçilerin ve hizmetleri sunan diğer emekçilerin okuryazar olmaları, belli ölçülerde nitelikli olmaları, otoriteye kayıtsız şartsız biat etmeleri, uysal olmaları, işverenine ve geleneklerine bağlı olmaları yeterlidir. Ayrıca sağlıklı olmaları gerekmemektedir. Yani üretimi kesintisiz yapabilecek ölçüde bir sağlıklı o...

  Devamını oku
Popüler Haberler