• sağlık sektörü

  Ekonomide yüksek faiz-yüksek döviz-yüksek enflasyon sarmalında kriz derinleşirken, konkordato ilan eden şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Konkordato dalgası son olarak sağlık alanına sıçradı. Ankara Çayyolu’nda 2016 yılında “Türkiye’nin beş yıldızlı otel lüksündeki en konforlu hastanesi” iddiasıyla açılan, açıldığı günden itibaren çalışanlarının maaşlarını dü...

  Devamını oku
 • Yalın Sağlık (8): Sağlıkta emek mücadelesinin öznesi ve stratejisi

  COŞKUN CANIVAR Sağlık hizmet sürecinin ‘yalın sağlık’ uygulamaları ekseninde incelenmeye çalışıldığı bu yazı dizisinde esas olarak sağlığın meta karakteri, sağlık emek sürecinin dönüşümü ve emek denetim mekanizmaları vurgulanmaya çalışıldı. Bu vurgular iki temel unsur açısından kritik değere sahip; sömürünün kaynağının tespiti ve mücadelenin yöntemi. Sağlıkçıların kamu veya özel fark etmek...

  Devamını oku
 • Yataklı tedavi edici hizmetlerin kullanımında artış: Mersin ve Mersin Şehir Hastanesi Örneği

  Kubilay Yalçınkaya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Şubesi Mehmet Zencir Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu Neoliberal dönem devlet örgütlenmelerinde özellikle ekonomik nitelikli olan kamu faaliyetlerinden başlayarak devletin küçültülmesi, kamu işletmeleri anlayışı çerçevesinde yapılandırılması istenmektedir. Devletin küçültülmesi anlamında, özelleştirmeler, merkezi yö...

  Devamını oku
 • Değişen Hekimlik: Stetoskopun Ne Kadar Ömrü Kaldı?

  Eriş Bilaloğlu Hekimlik uygulamasında kişinin/hastanın öyküsü (sorgusu/anamnez) ve fizik muayene (inspeksiyon/gözlem, palpasyon/dokunma, perküsyon/vurmak suretiyle duyulan sesin değerlendirilmesi, oskültasyon/dinleme) çok önemlidir. Giderek hekimlerin daha az önem verdiğinden, “dayatılan koşullar nedeniyle” vermek zorunda kaldıklarından bahsedilse de muayene bütününün bir parçasında kullanılan bir alet hekim...

  Devamını oku
 • Yalın Sağlık (1): Sağlık hizmetlerinin metalaşması

  COŞKUN CANIVAR İçinde yaşadığımız kapitalist uygarlık sürecinde yaşamın her parçası sermaye birikiminin nesnesine dönüşmüş durumda. Barınma veya gıdadan tutalım da suya kadar insan sağlığının en temel belirleyici unsurları sermaye birikim sürecinin parçası konumundalar. Toplumların sağlığını belirleyen etmenlerden birisi olan sağlık hizmetleri de kapitalist sermaye birikim sürecinin en önemli değerlenme alanları arasında yerini almıştır....

  Devamını oku
Popüler Haberler