Dünya Tabipler Birliği’dan ‘sağlık yasası’ tepkisi: 5. madde utanç verici

DTB, İhraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin özel hastanelerde çalışmasını engelleyen 5. maddeyi utanç verici olarak nitelendirdi ve Türkiye hükümetini geri adım atmaya çağırdı.

Dünya Tabipler Birliği’dan ‘sağlık yasası’ tepkisi: 5. madde utanç verici

Kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sektörde çalışmasını engelleyen  "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ndeki 5. Madde, meclis BMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Tahminen 700’ün üzerinde hekimi etkileyeceği düşünülen 5. Madde’ye karşı Türkiyeli tabip odalarının yanında Dünya Tabipler Birliği (DTB) de tepki gösterdi. DTB Konsey Başkanı Dr. Ardis Hoven, Türk Tabipler Birliği’nin söz konusu tasarıyla ilgili “yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada tıp mesleğine yönelik açık saldırı” tespitini bütünüyle desteklediğini açıkladı.

“Türkiye’yi geri adım atmaya çağırıyoruz”

“ Tasarı utanç vericidir. Binlerce doktorun çalışma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Doktorlar çalışma yaşamının dışına itilirken hastası, yoksulu, engellisi ve yaşlısı başta olmak üzere Türk halkı ihtiyaç duyduğu hizmetlerden yoksun kalacaktır. Bir hükümet neden binlerce doktorunu çalışmaktan men eder ki?

Hoven Meclis Başkanı’na yazdığı mektupta da şunları söyledi:

“Tıp mesleğini ve sağlık hizmetleri sunumunu tehdit eden uygulamaları büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. “Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Sizi, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.”

Bianet

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler