'Diyarbakır’da 14 kişi Koranavirüs nedeni ile hayatını kaybetti'

Koronavirüs raporu hazırlayan Amed Sağlık Platformu, hastanelerdeki eksikleri ve yapılması gerekenleri açıkladı.

'Diyarbakır’da 14 kişi Koranavirüs nedeni ile hayatını kaybetti'

 

Amed Sağlık Platformu, koronavirüs raporu hazırladı. Raporda, Amed'deki tabloya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Şu ana kadar virüs nedeniyle 80'den fazla yurttaşımız tedavi görmüş ve halen 150'den fazla yurttaşımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. 300'den fazla yurttaş, evlerinde karantinadadır. 14 yurttaşımız ise yaşamını yitirmiştir. Bu süreçte 10’dan fazla sağlık çalışanı enfekte olmuş ve bir kısmının tedavileri devam etmektedir. Halen birçok sağlık çalışanı da tedbir amacıyla evlerinde karantinadadır."

Platform, sürecin yürütülme biçimi ve bilgi paylaşımındaki gizliliğin, verilere ilişkin şüphe oluşturduğuna dikkat çekti.

 

Hastanelerde neler yaşanıyor?

Raporda, hastanelerde gözlemlenen sorunlar da şöyle sıralandı:

"1-Sağlık emekçileri koruyucu ekipmanlara ulaşmada sıkıntılar yaşıyor.

2- Hastanelerde Tiriyaj uygulamaları pandemik salgına uygun ve yeterli düzeyde değildir. Bu durum da bulaşın artmasına büyük katkı sunabilmektedir.

3- Salgında en çok risk altında bulunan sağlık emekçilerine hala covid-19 testlerinin yapılmadığı öğrenilmiştir.

4- Sağlık emekçileri yoğun iş saatlerinde çalışmakta, bilgilendirme ve eğitimlerin yeterli düzeyde olmamasından kaynaklı korku ve motivasyon düşüklüğünü beraberinde getirmektedir.

5- Yemekhanelerin doluluk oranı bulaşın artmasında büyük risk taşımaktadır.

6- Koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili bilgi yetersizliği vardır.

7- Bilgilendirmelerin yeterli düzeyde olmayışı hem bilgi kirliliğine sebep olmakta hem de ilgili kurumlara güvensizliği getirmektedir."

 

Neler yapılması gerekiyor?

Raporda, yapılması gerekenler de şöyle açıklandı:

"1- Artan vaka sayıları ve de virüsün ayakta geçirilebileceği ancak bulaşın gerçekliği göz önünde bulundurulup;

A) Koruyucu ekipmanların tüm birimlere dağıtılması, gerekli durumlarda kullanılması için bilgilendirilmelerin yapılması,

B) Triyajın hasta başvurularına göre uygulanması,

C) Hasta ve personel girişlerinin ayrılması,

D) Hastanelerin tüm birimlerinin riskli alan olarak ayrılması,

2- Bulaşın en çok yayıldığı yerler hastanelerdir dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarına ayrım gözetmeksizin periyodik olarak test yapılması,

3- Yanıltıcı sonuçların engellenmesi büyük önem arz etmektedir, covid testlerinin işin ehli ve bu konuda eğitim almış kişilerce yapılması,

4- Virüsün yayılımı tehdidine karşın sağlıkçı alımı hızlandırılması ve bu yönlü sağlık bakanlığı ile görüşmeler yapılması,

5- İlimizde KHK ile ihraç olan 137 deneyimli sağlık emekçileri bulunmaktadır, bu sağlıkçıların sahadan uzak tutulmaması ve geri alımları ile ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılması,

6- Dünya ülkelerindeki örneklere bakıldığında yaygın test yapan ülkelerde bulaşın gerilediği ve can kayıplarının en aza indirildiği görülmektedir. Bunun için ülke genelinde olması gerektiği gibi ilimizde de test sayısının yaygınlaştırılması,

7- Aile sağlığı merkezleri ciddi risk altındadır, buralarda da koruyucu ekipman ve gerekli önlemlerin biran önce başlatılması,

8- Test birimlerinin hastaneler dışındaki yerlerde de yapılması için çalışmaların hızlandırılması,

9- İlimizde kaç vaka olduğu, kaçının yoğun bakım ünitelerinde yattığı, kaçının taburcu olduğu vb bilgilerin şeffaf ve belirli periyodlarla halka sunumunun yapılarak güven sorununu ve karmaşanın giderilmesi,

10- Kronik hastalığı olanlar ve engelli sağlık emekçilerinin biran önce idari izne çıkarılması,

11- İleriki dönemlerde sağlık emekçilerinin evlerine gidememe olasılığına karşın, çalıştıkları kurumlara yakın misafirhaneler, otel, yurt vb. yerlerin konaklama (bulaşı da göz önünde bulundurarak her kişiye bir oda olacak şekilde) ve yemek ihtiyaçlarını gidermeye uygun bir şekilde düzenlenmesi, ulaşımın ticari taksi ya da özel servislerle yapılması,

12- İşyerlerindeki yemekhanelerin kapatılarak çalışan tüm sağlık emekçilerinin yemeklerinin kapalı tabldotlarda birimlerinde servis yapılması,

13- Olası salgın artışı için Covid kliniklerinin arttırılması,

14- Hastanelerde oluşturulan kriz masalarında sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması.

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda;

1- Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezlerinde çalışan ve hizmet alanların, salgından etkilenme riskinin en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan vardiya sisteminin yeniden planlanması ve vardiyadan çıkan çalışanlara ücretsiz kalabilecekleri yurt, otel, pansiyon v.b. ayarlanması,

2- Salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte evde Şiddete daha fazla maruz kalan Kadınların Kadın Konukevlerine yaptıkları müracaatlarının hassasiyetle değerlendirilmesi ve Kent Dinamikleriyle birlikte hareket edilmesi, kayyumların gelmesiyle kapatılan Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyelerine ait Kadın Sığınma Evlerinin ivedilikle yeniden aktifleştirilmesi,

3- Virüsün bulaşı riskinin azaltılması amacıyla işyerlerinde kalabalık çalışma ortamları yerine vardiyalı ve esnek çalışma yöntemine geçilmesi,

4- Yurttaşların mağdur edilmemesi ve çalışanların daha az risk alması için bakanlık hizmetlerinin uygulanma ve işleyişinde kolaylık sağlanması,

 

'Tutsaklar hemen tahliye edeilmeli'

*Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin koşulları düşünüldüğünde, virüsün bulaşı riskinin en fazla olduğu alanlardır. Bu nedenle öncelikli olarak yaşlı, kronik hastalığı olan, çocuklarıyla birlikte mahpus olan kadın tutuklu/hükümlülerin, ivedilikle koşulsuz olarak tahliyelerinin yapılması toplumsal barış ve halk sağlığı bakımından hayati önemde olacaktır."

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler