DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik oranı 6 milyona yaklaştı

TÜİK'in açıkladığı Kasım 2017 işsizlik verilerinde işsiz sayısı 3 milyon 275 bin kişi olarak gösterilirken, DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranının 5 milyon 981’e ulaştığını belirtti.

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik oranı 6 milyona yaklaştı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Kasım 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Kasım 2017 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdiği raporunu açıkladı. DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranının 6 milyona yaklaştığını belirtti.
 
‘5 milyon 981 işsiz’
 
Geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 17,6 olduğu belirtilirken, geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 981 bin olduğu söylendi. Genç işsizlik yüzde 19,3, tarım dışı işsizlik yüzde 12,2, çırak ve stajyerlerin oranı yüzde 2,1’den yüzde 6,8’e yükseldiği ifade edilen DİSK-AR raporunda, “Yükseköğrenim kadın işsizliği yüzde 16,6, tarım dışı genç işsizliği yüzde 29,8, kadın işsizliği yüzde 13,4, genç kadın işsizliği yüzde 25” olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10,3 iken mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 10,2 olarak gerçekleşti Raporda, geniş tanımlı işsizliğin yüksekliğini korurken, Kasım 2017 verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 981 olduğu söylendi. Ne eğitim ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 olarak hesaplandığı raporda, “SGK verilerine göre zorunlu sigortalı sayısı artışı 1 milyon 202 bin. Kasım 2017 SGK verilerine göre stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 160 bin olarak açıklandı” denildi. TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 10,3 olarak açıklanırken, ümitsiz olanların sayısı 621, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise 1 milyon 598 olarak hesaplandığı belirtildi.
 
'Sigortalılık türlerinde ciddi farklılık'
 
Raporda, Ocak 2018’de istihdam seferberliğinin ikinci fazında işverenlere istihdam teşviklerinin artarak süreceğinin ilan edilmesiyle birlikte istihdamda güvencesiz istihdam artışı da sürdüğü belirtilirken, “TÜİK’in açıkladığı Kasım 2017 Hane Halkı İşgücü Araştırması verilerine göre geçen yılın Kasım ayına göre istihdam 1 milyon 448 bin kişi artış gösterdi. Ancak Kasım 2017 SGK verileri ve TÜİK verileri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, SGK verilerine göre son bir yılda (Kasım 2016-2017) sigortalı çalışan sayısında 1 milyon 852 bin artış yaşanmıştır. Ancak bu artış sigortalılık türleri açısından ciddi farklılıklar göstermektedir. Kasım 2016 yılında 423 bin olan çırak, stajyer ve kursiyer sayısı Kasım 2017’de yüzde 261 artarak 1 milyon 107 bine yükselmiştir” denildi.
 
İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için DİSK-AR şu önerilerde bulundu:  
 
“* ’Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 
* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 
* İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 
* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
 
*Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 
* Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
 
*  Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
 
* İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 
* İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
 
* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.”
Etiketler: DİSK AR, İşsizlik

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler