Devlet’ten bir ‘ali cengiz oyunu’ daha: Arapça’ya kılıf bul Kürtçe’yi reddet

HDP’lilerin 15 Mayıs Kürt Dili ve Bayramı’nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’ne eklenmesi talebi, MEB tarafından “Anayasa uygun değil” gerekçesiyle reddedildi.

Devlet’ten bir ‘ali cengiz oyunu’ daha: Arapça’ya kılıf bul Kürtçe’yi reddet

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Dersim Dağ, Kemal Bülbül ve Mehmet Rüştü Tiryaki’nin, 15 Mayıs Kürt Dili ve Bayramı’nın “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne eklenerek, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanmasına ilişkin talebini içeren dilekçeye, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yanıt geldi. HDP’li vekillerin bu talebi, "Anayasaya ve mevcut mevzuata uygun olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Diren Yurtsever'in haberine göre, HDP’liler verdikleri dilekçede, 2015 yılında MEB’in 17-25 Aralık Dünya Arapça Günü olarak kabul ettiğini hatırlattı. Bakanlık tarafından verilen yanıtta ise Dünya Arapça Günü’nün “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”nde yer almadığı belirtti.

 

Arapça Anayasa’ya uygun

Eğitim İş, 2015 yılında MEB’e 17-25 Aralık haftasının “Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası” olarak ilan edilmesi için resmi başvuruda bulunmuş ancak Bakanlık 18 Aralık gününden itibaren bir haftayı Arapça haftası ilan etmişti.

 

Kürtçe uygun değil

Bakanlığın yanıtı şöyle: “Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklifi dahi edilemez maddelerinden olan 3’üncü maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ hükmü, 42’nci maddesinde ise ‘Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez’ hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte ilgili kanunun 4’üncü maddesinde ‘Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz’ denilmektedir. Dilekçede ifade edilen 17-25 Aralık Dünya Arapça Günü ilgili yönetmelik eki ‘Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’nde yer almamakta olup, söz konusu çizelgede herhangi bir dile ait kutlama haftası bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ilgili dilekçe ile ifade edilen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’ne eklenmesi talebinin başta Anayasamız olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuata uygunluk göstermediği değerlendirildiğinden söz konusu talep bakanlığımızca uygun bulunmamaktadır.”

 

‘Kürt diliyle ilgili etkinlikler düzenlensin’

HDP’li Bülbül, Dağ ve Tiryaki tarafından, 15 Mayıs Kürt Dili ve Bayramı Günü’nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verilen dilekçede yer alan talep şöyle: “Özellikle Kürt dilinin önemine dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde ‘Kürt Dil Bayramı’nın yer alması oldukça önemli olacaktır. İlköğretim ve ortaöğretimde ders programlarının dışında öğrencilerde güven, sorumluluk duygusu geliştirmek ve ilgi alanları oluşturmak için belirli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler düzenlenmektedir. Hatta birkaç yıl önce okullarda 17-25 Aralık ‘Dünya Arapça Günü’ olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine ‘15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’ da eklenerek okulların fiziki durumları ve imkanları çerçevesinde Kürt diliyle ilgili etkinlikler düzenlenebilir. Bu amaçla; ortak yaşam ve ortak bilincimizin korunup geliştirileceğine ve çoğulcu demokrasimizi daha da güçlendireceğine olan inancımızla; ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılarak ‘15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’ gününün Belirli Gün ve Haftalar çizelgesine eklenmesini ve Kürtçe ile ilgili gerekli etkinliklerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.”

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler