Dev.Maden-Sen:TMMOB’la dayanışma içindeyiz

Dev.Maden-Sen:TMMOB’la dayanışma içindeyiz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev. Maden – Sen) TMMOB’a gönderdiği mesajda dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu açıklamasında; “tüm demokrasi güçlerini, egemenlerin ve onların siyasal iktidarının TMMOB’a dönük saldırısı karşısında güçlerini birleştirmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu tarafından TMMOB’a gönderilen dayanışma mesajının tamamı şöyle;

Rantsal dönüşüme, talana ve yağmaya hayır diyor,
TMMOB ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.!

Egemenler ve onların siyasal iktidarları ülkeyi kendi çıkarları çerçevesinde istedikleri gibi şekillendirmeye çalışmakta, bunu yaparken “sivil”liği ve “demokratik”liği kendinden menkul kimi kurumları da yanına alarak, verdiği farklı görüntüyle antidemokratik uygulamalarını daha kolay meşrulaştırmaktadır.

“Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz” diyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bu güne kadar egemenlerin ve siyasal iktidarların antidemokratik uygulamalarına karşı taviz vermemiş, ilkesel tutumunu kamu yararı ve halkın çıkarları doğrultusunda sürdürmüştür.

Çeşitli baskı ve sindirme politikalarıyla TMMOB’u hizaya getiremeyenler önce odaların yönetimlerini çeşitli oyunlarla ele geçirmeye çalışmışlar, başaramayınca bu kez odaların yetkilerini kısıp işlevini sınırlayarak etkisizleştirmeyi hedeflemişlerdir. Son birkaç yıldır yasal düzenlemelerle başlatılan TMMOB’u kuşatma operasyonu, şu anda TBMM gündemine getirilen yeni bir torba yasa ile tamamlanmak istenmektedir.

Yaşam alanlarını insana ve tüm canlılara dar etmeye yemin edenler, yolsuzluklarıyla, hırsızlıklarıyla iyice arsızlaşmışlar, kentlerde uygulamak istedikleri rantsal dönüşüm projelerinin talan ve yağma ile katmerleşmesi için var güçleriyle TMMOB’a yüklenmektedir. Amaçlarına ulaştıkları takdirde bu ülke onlar için dikensiz gül bahçesi haline dönüşürken, bizler için cehennemden farklı olmayacaktır.

Egemenlerin ve onların siyasal iktidarının TMMOB’a dönük bu acımasız saldırısı yıllardır sürdürülen; özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, sağlıksızlaştırma, mezarda emeklilik ve örgütsüzleştirme politikalarından ayrı değerlendirilemez.

Adeta freni boşalmış bir canavar gibi önüne çıkanı bir silindir gibi ezip geçen, TMMOB’a dönük bu saldırıya karşı sessiz kalamayız. TMMOB ile dayanışma içinde olmak; aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan çocukların geleceğine, toprağına, suyuna, sokaklarına, yaşam alanlarına, ormanlarına, emeğine sahip çıkmak demektir.

Dev. Maden – Sen olarak yeni torba yasa ile yapılmak istenen yasal düzenlemeye hayır diyor ve TMMOB ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.!

Tüm demokrasi güçlerini, egemenlerin ve onların siyasal iktidarının TMMOB’a dönük saldırısı karşısında güçlerini birleştirmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler