Davutoğlu Gelecek Partisi'nin kuruluşunu ilan etti

AKP ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi’nin dün yasal başvurusu yapılmasının ardından Ankara Bilkent Otel’de tanıtım toplantı düzenlendi. Davutoğlu, partisinin genel ilkelerini açıkladı.

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin kuruluşunu ilan etti

AKP ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi’nin dün yasal başvurusu yapılmasının ardından Ankara Bilkent Otel’de tanıtım toplantı düzenlendi. Salona eşi Sare Davutoğlu ile gelen Ahmet Davutoğu, eski hükümetlerin başbakanı olarak anons edildi. Kurucuları selamlayan Davutoğlu’nun iki tarafına partinin en genç kurucu üyeleri Hayrünnisa Kabuk ve İsmail Gülnacar oturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda sinevizyon gösterimi yapıldı, Gelecek Partisi’nin isim ve amblemi yansıtıldı.

Video gösteriminin ardından kürsüye çıkan Davutoğlu, "Bizim bir Geleceğimiz var" sloganını benimseyen partisinin programını açıkladı.

Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlükler, kadın sorunu, yoksulluk, yolsuzluk başlıkları altında konuşma yapan Davutoğlu, Türkiye’nin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Demokratik bir anayasa olmadan Türkiye’nin demokratik geleceği olmayacaktır. Partimiz, yeni anayasanın en geniş katılımla sıfırdan yazılmasını savunuyoruz” dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dini ya da seküler yapıların devlet içinde ayrıcalıklı konumda olmayacak'' 

"Her türlü kaos girişimine karşı vatandaşlarımızın canını, malını hak ve özgürlüklerini koruyarak, adalet güvenini sağlamak en temel konumuzdur."

"Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine asla müsaade edilmeyecektir. Devlet içerisindeki paralel yapılanmalara izin verilmeyecektir. Hak ve makam talepleri ibadet üzerinden değil liyakat teamülleri üzerinden gerçekleşmeli."

"Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir."

"Geleneğe bağlı özgürlükçüdür siyaset anlayışımız. Geleneğe bağlılığımız gelenekten kopuş değildir."

"Milletimizin tecrübelerinden neşet etmiş değerlerini de, modernleşme sürecimizin eseri olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin birikimini de koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız."

"Usulsüz ve baskıcı metotlarla Türkiye'nin zihni kapasitesini kapatmaktadır. Gazetecilerin keyfi tutuklamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Siyasi yöntem ilkemiz kapsayıcılıktır."

"Anadilin eğitim ve sosyal hayatta kullanılması aidiyet sürecini güçlendirecektir. Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri bu imtihan sathına asla sokmamalıdır."

"Eğitimi insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyoruz. Eğitimde evrensel değerleri ve insan haklarını merkeze alan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, tek tipçi değil, tüm kesimleri kucaklayan demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz."

"Törerle mücadelenin yürütülmesi zorunludur''

"Ülkemiz uzunca bir süredir terör tehditleriyle karşılaşmaktadır. Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında terörizmle güçlü bir mücadele yürütmesi bir zorunluluktur. Ancak Türkiye terörle mücadele konusunda her yönüyle eşsiz bir tecrübeye sahiptir. Bu çerçevede, terör ve terörle mücadele söylemi Türkiye’nin enerjisini tüketen, toplumsal uyumunu zedeleyen ve dış politika esnekliğini körelten bir tuzak olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye’nin bu husustaki acı tecrübelerinin ışığında, özgürlükleri korumayı ana vazife gören ve güvenlik açığı üretmeyen bir güvenlik anlayışının hâkim kılınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

"Alevi örgütlerinin talepleri göz önüne alınacak'' 

"Temel ilkemiz ‘özgürlükçü laiklik’ ve ‘çoğulcu din’ anlayışıdır." 

"Alevi yurttaşlarımızın inanç ve öğreti temelli taleplerine, geleneksel Mürşid, Pir ve Dede ocakları esas alınarak ve modern Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bulundurularak, eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır."

"Gayrimüslim vatandaşlarımızın talep ve sorunları, eşit vatandaşlık ve din ve vicdan özgürlüğü ilkeleri temelinde çözülecektir. Hangi görüş ve ideolojiye mensubiyet söz konusu olursa olsun, siyasetin dini semboller ve hassasiyetler üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar ve teamüller manzumesi oluşturulacaktır. Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edilmeyecektir."

"Aile kurumuna inanç sağlamlaştırılmalı'' 

"Aile toplumun doğal ve temel unsurudur. Bugün bir çok toplum aile kurumunun çözülmesi tehdidi ile karşı karşıyadır. Ülkemizde de yaşadığımız toplumsal sorunların ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik sosyal politikaların oluşturulmasında öncelikli unsur aile kurumudur. Bu kuruma olan inanç ve güvenin sağlamlaşması, ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir rol oynayacaktır."

"Hedefimiz; kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç veren destekçiler olarak hayatın her alanında yan yana ve birlikte yol almalarını sağlamaktır. Partimiz ırk, dil, inanç ve sınıf temelli ayrımcılıkların karşısında durduğu gibi cinsiyet ayrımcılığının da karşısında fırsat eşitliği prensibiyle durmaktadır. Demokratik ve müreffeh bir topluma ulaşma hedefi ile kadınların hayatlarına ilişkin tercihlerini özgürce yapabilecekleri sosyal, siyasal ve ekonomik ortamın oluşması sağlanacaktır." 

"Parlamenter sistemi savunuyoruz''

"Güçler ayrılığı garanti altına alınacaktır."

"Türkiye’nin en eski tartışmalarından birisi ülkemizin tam demokratik, özgürlükçü ve sivil yeni bir anayasaya kavuşmasıdır. Partimiz milletimizin hak ettiği yeni anayasanın mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan yazılması gerektiğini savunmaktadır."

"Her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz."

"Anayasadaki idari vesayet yetkisinin demokratikleştirilmesi için, mahalli idarenin hiyerarşik ilişki içerisinde olması gereken merciin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya yerel yönetimlerden sorumlu yeni bir bakanlık olması gerektiği inancındadır."

"Türkiye’nin siyasetin alanını genişletecek ve parti içi demokrasiyi tahkim edecek yeni bir siyasi partiler düzenine ihtiyacı vardır. Bu amaçla, demokratik bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanacaktır."

"Siyasetin kalitesini, özerkliğini ve siyasal sistem içindeki etkisini artırmak üzere, Siyasi Partiler Kanununun yanı sıra yeni bir Seçim Kanunu yapılacaktır." 

"Seçim barajı uygulamasına son verilmeli''

"Mevcut haliyle baraj sistemi, seçim öncesi ittifakları zorunlu kılarak siyasetin dinamizmini yok etmektedir. Temsilde adalet ilkesini hayata geçirmek üzere seçim barajı uygulamasına son verilmelidir. Devlet yönetiminde temel ilkemiz ehliyet, liyakat ve emanettir."

"Kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere seçilmelerde mevcut bulunan mülakat sistemi kaldırılacak, yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar yapılacaktır."

"Her yargıcın sadece kendi vicdanıyla karar vermesini sağlayacak bir hukuk düzeni kurulacaktır. Esaslı bir reform yapılacak, Hakimler ve Savcılar Kurulu ikiye ayrılacaktır."

"Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır. Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir."

"Açık serbest piyasa ekonomisi''

"Ekonomi alanında temel hedefimiz âdil ve sürdürülebilir refahtır. Ticaret ve sermaye hareketlerinde dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimsiyoruz."

"Ekonomik başarı için ön şart, hukukun üstünlüğünün hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde hakim kılınmasıdır. Rekabetçi bir ekonomi ve girişimci dostu bir yatırım ortamı, ancak öngörülebilirliğin sağlandığı, kuralların herkese eşit uygulandığı ve mülkiyet hakkının güvence altına alındığı bir ortamda kurulabilir."

"Asya, Avrupa ve Afrika ana kıtasının merkezinde ve önemli denizlerin ve ekonomik havzaların kesişim hattında bulunan coğrafi konumumuz, mal ve hizmet üretimi, enerji, tarım ve ticaret stratejilerimiz bağlamında, en etkin şekilde değerlendirilecektir."

155 kişinin yer aldığı Kurucular Kurulu'nda YÖK Eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AKP milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı Hakan Albayrak, AKP’den istifa eden Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, eski Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Eski Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın danışmanı Muammer Duran gibi isimler yer aldı.

Davutoğlu, dün "Gelecek Partisi" ismini verdiği yeni siyasi parti için İçişleri Bakanlığına başvuru yapmıştı. 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler