Danıştay’dan 'ÇED'siz Munzur'a baraj ve HES yapılamaz' kararı

Danıştay 10’uncu Dairesi, Munzur Vadisi Milli Parkı’na yapılmak istenen baraj ve HES projelerine, ÇED raporu alınmadığı sürece izin verilmeyeceğine karar verdi. Tunceli Barosu da Danıştay’ın verdiği kararın Munzur Vadisi için tarihi bir karar olduğunu söyledi.

Danıştay’dan 'ÇED'siz Munzur'a baraj ve HES yapılamaz' kararı

Munzur Vadisi üzerinde yapılmak istenen Konaktepe 1 Barajı HES ve Konaktepe 2 Barajı HES inşaatları projelerine Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi'nin verdiği onay kararını Dersim Baro Başkanı Barış Yıldırım temyize götürdü. Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi de açılan davada, söz konusu projelere devam edilebilmesi için ÇED raporu alınması gerekliliği yönünde karar verdi. Danıştay 10’uncu Dairesi de davalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. ile Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.'nin yaptığı karar düzeltme başvurusunu reddetti. 

Danıştay 10’uncu Dairesi, Anayasa'nın 56’ncı madde hükmü ve 2872 sayılı yasanın 10’uncu maddesini birlikte değerlendirerek, “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bulunduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu" vurguladı. Danıştay’ın verdiği karar şöyle: "Öncelikle, davaya konu projelerle ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporları çerçevesinde, projelerin, 'çevreye uyumlu' olup olmadığının tespiti bakımından, çevre mevzuatı açısından zorunlu olan ‘ÇED’ sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 2872 sayılı yasanın 10’uncu maddesinde belirtildiği üzere, Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemez."

Dosya Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’ne geri gönderilirken, Tunceli Barosu, kararı ilişkin binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, emek ve meslek örgütleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri katıldı. 

Munzur Vadisi’ne artık çivi çakılması yasak

Açıklamayı yapan Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, 1985 yılında Munzur Vadisi Millî Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES proje kararı alındığını, projelerin günümüze kadar sürdüğünü anımsattı. Yıldırım, Danıştay’ın, Munzur Vadisi üzerinde herhangi bir projeye izin vermeyeceği, verilse dahi ÇED raporuna tabi tutulacağı kararının emsal niteliğinde olduğunu söyledi. 

Yıldırım, şöyle konuştu: "Danıştay ilk defa bir kararında Millî Parklar Kanunu'nun 14’üncü maddesi çerçevesinde bir Milli Park’ta kamu yararı açısından tesis inşasına izin verilebilmesi için öncelikle Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci işletilmesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca Danıştay 10’uncu Dairesi Munzur Vadisi Milli Parkı'na projelendirilmiş Baraj ve HES'lere izin verilebilmesi için ayrı ayrı proje bazında değil tüm projeler için toptan bir ÇED süreci işletilmesi gerekliliğini belirtmektedir. Karar bu yönüyle ilk ve tarihidir” dedi. 

Mezopotamya Ajansı

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler