Danıştay Kaz Dağları’nda talana izin verdi

Danıştay Kaz Dağları’nda talana izin verdi

Danıştayın verdiği kararla Kaz Dağları’nda maden faaliyetlerinin yürütülmesinin önü açılmış oldu.

Kaz Dağları’ndaki altın madenleri ile ilgili olarak Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen “ÇED olumlu kararının iptali” ile ilgili kararı Danıştay bozdu.

Kaz Dağları’ndaki altın madenleri ile ilgili olarak Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen “ÇED olumlu kararının iptali” ile ilgili kararı Danıştay bozdu. Kararla, Kaz Dağları’nda maden faaliyetlerinin yürütülmesinin önü açılmış oldu.

Çanakkale’de işletilmesi planlanan biri zenginleştirilmiş altın madeni olmak üzere dört ayrı altın madeni bulunuyor.

Çamyurt, Ağı Dağı, Kirazlı ve Kirazlı (zenginleştirilmiş altın madeni) maden sahaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararları, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Danıştay 14’üncü Dairesi, “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının bu kısmında hukuka isabet görülmemiştir” diyerek iptal kararını bozdu.

Danıştay, hazırlanan bilirkişi raporundaki “Kaz Dağları bölgesinin 100 bin hektar alanı aşkın orman büyüklüğü yanında ÇED olumlu kararı verilen faaliyet alanının 27,5 hektar olması nedeni ile bu büyüklüğün orman varlığı ve sürekliliği bakımlarından toplam olumsuz etkilerinin de tahammül edilebilir boyutta olabileceği” ifadeleri hatırlattı.

“Söz konusu tesisin çevre bilimi, yer seçim kriterleri, tesisin ve arazinin niteliği gibi hususlar açısından işletilmesinin uygun olabileceği bu sebeplerle dava konusu olan maden ocağının mevzuat hükümlerine göre ruhsat aldığı” görüşlerine yer verdi.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler