CHP: Asgari ücret 2200 TL olsun, vergi kaldırılsın

CHP, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP: Asgari ücret 2200 TL olsun, vergi kaldırılsın

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin 2019'da 2200 TL'ye çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle ayrıca asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanıyor.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na sunulan 27 maddelik Asgari Ücret Kanunu Teklifi, asgari ücretin tespiti, uygulanması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kuruluş görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Günlük 87 TL

Teklif, günlük brüt asgari ücretin 1 Ocak 2019 itibariyle 87,05 TL olarak uygulanmasını öngörüyor.

Teklifte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya da görevlendireceği bir temsilcinin başkanlık yapması, komisyonda ise Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun seçeceği üç temsilci ile YÖK tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim üyesinin bulunması amaçlanıyor.

Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor.

‘İnsan onuruna yaraşır bir ücret’

Türkiye'de asgari ücret ile çalışan sayısının oldukça yüksek düzeyde olduğu belirtilen teklif gerekesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yurttaşlarımızın adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışması anayasal bir zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereğidir. Çalışan insanın onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ve asgari ücretin bu ilke doğrultusunda belirlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

"Ülkemizde asgari ücret ile çalışan sayısı oldukça yüksek düzeydedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 5 milyon 640 bin 940 kişidir. Bu rakamlara kayıtdışı ekonomide çalışan işçiler dahil değildir.

"Kayıtdışı istihdam oranı TÜİK verilerine göre yüzde 34'tür. Bu nedenle bu rakamın 8 milyona yakın olduğunu da söylemek mümkündür. Bu çerçevede yaklaşık 8 milyon çalışanın geçimini sağlayan asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'da tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de değildir.

‘Asgari ücret gıda ihtiyacını karşılamaktan bile uzak’

"2029 TL brüt asgari ücretten net 1,603 TL ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Ücretin en azından geçimlik ücret seviyesine çıkarılması gerekmektedir.

Vergi yükünün kaldırılması

"Asgari ücret üzerindeki vergi yükü net geliri azaltmakta ve dolaylı olarak da işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kanun teklifi ile işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere net asgari ücretin aylık 2,200 TL olması ve milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda arttırılması öngörülmüştür.

"Teklif ile çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareketle asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanmaktadır."

(Bianet)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler