Canı pahasına, can kurtarmak için çalışan işçiler

Yüz milyonlarca işçi merdiven altı atölyelerde güvencesiz çalışıyor. Şimdi koronavirüse karşı da güvencesizler. Canları pahasına, can kurtarmak için maske üretiyorlar. Kapitalistleri dünyanın her yerinde motive eden tek dürtü kar hırsıdır. Kapitalizm işçi sınıfı için kölelik düzenidir!

Canı pahasına, can kurtarmak için çalışan işçiler

 

SiyasiHaber

Sermayenin işçi sınıfı üzerindeki yeni tahakküm stratejisinin belirleyici unsurları olan esneklik ve güvencesizlik, işçi sınıfının büyük çoğunluğunun var oluş hali artık. İşçiler zamansal ve mekânsal varoluş, sahip olunan vasıf ve çalışılan işkolu bakımından, bütün sabitlik ve sürekliliklerin yerinden edildiği tam bir istikrarsızlıkla kuşatılıyor. Sermaye işçiye aynı zamanda sabit sermaye muamelesi yapmakla kalmıyor; onun bedenine ve zihnine de sanki bir hamurmuş gibi yaklaşıyor. Ondan daimi bir yoğrulabilirlik, üretim ve çalışma koşullarındaki her türlü değişikliğe süratle uyum talep ediyor.

Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde, merdivenaltı atölyelerden fırlayıp gelmiş bu videodaki görüntüler işçi sınıfının kapitalistler tarafından hangi koşullarda çalıştırıldığını bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. 

Sermayenin kar hırsı hiçbir sınır tanımıyor. Cinsiyeti, yaşı, milliyeti, inancı ne olursa olsun kapitalistler için işçi sınıfı zihni ve bedeni yoğrulabilir bir hamurdur... İşçilerin sağlığının, canının sermaye için hiçbir önemi yoktur.

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler