Çadırları yakılan, 'geber' denilen Romanlar Meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, Türkiye'de yaşayan Romanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve temel haklarda fırsat eşitliğini engelleyen mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi

Çadırları yakılan, 'geber' denilen Romanlar Meclis gündemine taşındı

 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Türkiye'de yaşayan Roman yurttaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde eğitim, barınma, istihdam konularında haklar ve fırsatlara eşit olarak erişebilmesini engelleyen mevcut durumun ve sorunların tespit edilmesi, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir kalıcı sosyal politikalar üretilmesi ve çözüm önerileri oluşturulması amacıyla TBMM Başkanlığı'na Araştırma Önergesi verdi.

 

'Romanlar haklarına erişemiyor'

'Eğitim ve barınma haklarının sağlandığı standartlara herkes bakımından eşit bir şekilde erişimi sağlamak devletlerin yükümlülüğüdür' diyen HDP Milletvekili Kemalbay, Romanların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerini anlattığı Araştırma Önergesi'nde insan hakları sözleşmesi ve benzer koruyucu kanunlara rağmen, gerçekte hukuki eksiklikler ve mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle Romanların birçoğunun bu haklara erişemediğine dikkat çekti.

 

'Romanlar nefret söylemi ve şiddet tehdidinin hedefi oluyor’

"Türkiye'de hükümetin sosyo ekonomik duruma, etnik kökene bağlı olarak uygulamış olduğu ayrımcılık politikaları ve sosyal uygulamaları ile Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan dezavantajlı gruplar çoğu zaman nefret söylemi ve şiddet tehdidinin hedefi olurken sosyal dışlanmaya kadar hayatlarının büyük bir alanında ayrımcılığı maruz kalmaktadırlar" diyen Kemalbay, "Aşırı yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi Roman yurttaşlarımızı barınma, eğitim ve istihdam haklarına erişimlerinde ihlallerle karşı karşıya bırakmakta ve sosyal haklara erişimin önünde engeller oluşturmaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayan farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip Romanlar derin bir yoksullukla mücadele ederken, büyük bir kısmı düzenli gelir getirmeyen ve sosyal güvencesiz işlerde ya da kağıt ile hurda toplayarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Kemalbay, Romanların dezavantajlı bölgelerde, altyapı ve ulaşım olanaklarının olmadığı sağlıksız koşullarda barınmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

 

Çeşme Belediyesi çadır yıktı, bürokrat ‘geber’ dedi

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinde bir bölümünün yaz döneminde çalışmak amacıyla bölgeye gelen yaklaşık 60 çadırda zor koşullar altında yaşayan 100 den fazla Roman yurttaşımızın çadırlarının 16 Haziran tarihinde Çeşme Belediyesi tarafından herhangi bir ön uyarı yapılmadan BM "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin, 7. genel tavsiyesine ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak yıkıldığı, aralarında çocuk ve yaşlılarında bulunduğu Roman yurttaşlarımızın yeterli korunma olmadan zorla tahliye ettirilerek alanı terk etmeye zorlandıklarını hatırlatan Kemalbay, şöyle devam etti:

"Ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Romanlardan Evde Kal çağrılarına 'Bu sabah çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim. 'Evden çıkma' diyenler gelip evimin halini görsün. Çocuklarım aç, mecbur çıkacağım' diyen bir kadına dezavantajlı kesimin sorununu çözme sorumluluğunda olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir yöneticisi tarafından 'Geber' yönündeki ifadesi de bu kesimlerin ihtiyaçlarına olan duyarsızlığı göstermektedir."

"AİHM, dezavantajlı durumdaki Romanların ihtiyaçlarının ve farklı yaşam tarzlarının, hem idari düzenlemeler hem de somut uygulamalar bakımından özellikle dikkate alınması gerektiği kanaatindedir ve aksi bir durumda, zorla tahliye benzeri uygulamaların özel yaşam, aile yaşamı ve konuta saygı hakkının ihlalini oluşturacağını kabul etmiştir" diyen HDP Milletvekili Kemalbay, "Türkiye'de yaşayan Roman yurttaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde eğitim, barınma, istihdam konularında haklar ve fırsatlara eşit olarak erişebilmesini engelleyen mevcut durumu ve sorunları tespit etmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir kalıcı sosyal politikalar üretmek, çözüm önerileri oluşturmak, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi Eylem Planı kararlarının bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla" Meclis Araştırması açılmasını istedi.

(ETHA)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler