Bir hastanede bir yılda bin 260 hamile çocuk!

İstanbul'daki bir hastanede 18 yaşından küçük 115 çocuğun hamileliği kurumda çalışan sosyal hizmet uzmanının çabasıyla gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı soruşturma raporuna ilişkin SES tarafından açıklama yapıldı. Raporda, aynı hastanede 2016 yılında bin 260 çocuğun hamile kaldığı bilgisi yer aldı.

Bir hastanede bir yılda bin 260 hamile çocuk!

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017 yılının ilk 5 aylık sürecinde, yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğu kurumda çalışan sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz’in çabasıyla ortaya çıkmıştı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili hazırladığı soruşturma raporunda 2017’nin ilk beş ayında 115 değil 158 çocuğun gebe kaldığı ortaya çıktı. Raporda, aynı hastanede 2016 yılı genelinde hamile oldukları tespit edilen çocuk sayısının ise bin 260 olduğu belirtildi. Bu çocukların 64’ü ise 15 yaşın altında…
‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bakanlığın raporunu gündeme getirerek, ‘AKP’nin Çocuk Karnesi’ başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

33 doktor ve 2 sosyal hizmet uzmanı kusurlu bulundu

SES Genel Merkez binasında yapılan açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu. Raporun detaylarını paylaşan sendikanın tespitleri şu şekilde sıralandı:

– 2016 yılı genelinde hamile bırakıldıkları tespit edilen çocuklarla ilgili gerekli işlemler için 33 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı kusurlu bulundu. Hastanenin sosyal hizmet birimine bildirimde bulunmama veya 15 yaşın altındaki çocuklar ile ilgili adli vaka dosyası hazırlamama nedeniyle kusurlu bulunan doktorlara çeşitli düzeylerde disiplin cezaları verildi.
– 11 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı için ise disiplin cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
– Dönemin hastane başhekimi Ali Gedikbaşı hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında dava açılan dönemin başhekim yardımcısı Akif Akça’nın da “kusurlu” olduğu tespit edilerek puan cezası verildi.

SES: Diğer hastaneler de araştırılsın

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detaylarının ilgili kurumlarla paylaşılmasını isteyen SES’in talepleri şu şekilde sıralandı:

Benzer araştırmalar yapılmalı

Bir yılda hastaneye yapılan çocuk gebe başvurusunun rakamları çok ciddi bir durumu ortaya sermektedir. Tabloyu tam olarak açığa çıkartmak için diğer hastaneler için de benzer bir araştırma yapılmalı; çocuklarla ilgili durum ve yapılan işlemler tespit edilmelidir. Sonuçlar kamuoyuyla ve gerekli kurumlarla paylaşılmalıdır.

Acil olarak harekete geçilmeli

Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarının ortadan kaldırılması için acil olarak harekete geçilmeli, çocukların korunması öncelik olarak alınarak, çocukların istismardan korunacağı bir sistem için alarma geçilmeli, kapsayıcı politikalar oluşturulmalıdır.

Tasarının tamamı geri çekilsin

Çocuk istismarına ilişkin hazırlanan ve çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören ve daha önce Meclis’e gelen ancak geri çekilen yasa tasarısı istismarı önlemekten uzaktır, istismarı daha da derinleştirecek düzenlemeler içermektedir. Bu tasarının yeniden Meclise getirileceği bilinmektedir. Bu tasarı tamamen geri çekilmeli, bunun yerine bu alanda yıllardır çalışan kurumların birikimi bilgisi ve önerisi dikkate alınarak bir çalışma yapılmalıdır.

Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz

Bu tabloyu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu alanda mücadele eden kadın örgütleriyle birlikte, çocuklarımızın barış içinde, özgürce çocukluklarını yaşayabilecekleri, çocuk olabilecekleri, her türlü istismardan korunacakları, çocuğun üstün yararının her şeyden önde tutulacağı temel haklara ayrımsız, eşit ulaşabilecekleri bir dünya için karanlıkla mücadeleyi sürdüreceğiz.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler