BDDK, Türk Lirası alımında forward işlemine sınırlama getirdi

BDDK, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yeni bir karar aldı. Bankaların TL alımında yapacakları forward ve opsiyon işlemlere yüzde 25 sınırlama getirildi.

BDDK, Türk Lirası alımında forward işlemine sınırlama getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların Türk Lirası alım işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirdi. 

BDDK’nin açıklaması şöyle: 

“Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. 

Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir.”

Forward nedir?

Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir. 

Forward sözleşmelerinde tarafları, alıcılar ve satıcılar oluşturur. Taraflar, anlaşma tarihinde (valör) miktar, fiyat ve para değişimi tarihi (vade) konusunda mutabık kalırlar.

Opsiyon nedir?

Opsiyon işlemleri, işlem tarihinden ileri bir tarihte takası yapılmak üzere, işlem tarihinde belirlenen bir dayanak varlığın alış/satışının, yine işlem tarihinde belirlenen bir fiyat üzerinden yapıldığı vadeli işlemlerdir. 

(GazeteDuvar)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler