AYM, 10 Ekim katliamı soruşturmasında kısıtlılığı haklı buldu

10 Ekim katliamında yaşamını yitiren Korkmaz Tedik’in ailesinin katliam soruşturmasına getirilen kısıtlılık kararı ile birlikte yaşam hakkı ihlali olduğu yönünde yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi’nce dayanaktan yoksun bulundu.

AYM, 10 Ekim katliamı soruşturmasında kısıtlılığı haklı buldu

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Korkmaz Tedik’in ailesinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda karar çıktı. Tedik’in ailesi  katliam ardından mahkemenin dosya hakkında verdiği kısıtlılık kararına yapılan itirazın reddedilmesi talebiyle 10 Kasım 2015 tarihinde AYM’ye başvuruda bulundu. AYM, verdiği kararda 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaşananları, mahkemenin aldığı kısıtlılık kararını, kamu görevlileri hakkında açılan sor: uşturmanın dosyadan ayrıldığına dair bilgilere yer verdi.

Aile:Soruşturmanın bağımsızlığı şüpheli

Tedik’in ailesi tarafında yapılan başvuruda kamu görevlilerinin olay günü tedbir almadığı, olay yerine gelen polislerin sağlık görevlilerinin yaralıları tedavi etmesine izin verilmediğine de yer verildi. Yine soruşturmanın genişletilmesi talebiyle yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığının belirtildiği başvuruda, soruşturmanın patlamayı önlemek ile görevli güvenlik ve istihbarat görevlilerince yürütülmesi nedeniyle soruşturmanın bağımsızlığını ve etkinliğinden şüphe duyulduğu ifade edildi.

AYM: Dayanaktan yoksun

Yaşam hakkı ihlaline yönelik iddiaların dayanaktan yoksun olduğuna karar veren AYM, başvuruyu oy birliğiyle reddetti. AYM’nin kararında şu ifadeler yer aldı: “Somut başvuruda şüphelilerin ifadelerini içeren tutanakları ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hariç olmak üzere dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına  karar verilmiş ise de olayda sorumluluğu bulunan bazı failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianame Ceza Muhakemesi’nce kabul edilmiş olup, yargılama açık olarak yürütülmektedir. Başvurucular yürütülen yargılamaya rağmen kısıtlama kararı gerekçe gösterilerek, halen soruşturma evrakına erişemedikleri yönünde AYM’ye herhangi bir bilgi ve belge de vermemişlerdir. Bu sebeple şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamelerini kabul edilmesiyle birlikte soruşturma evrakına erişme olanağı bulan başvurucuların verilen kısıtlama kararı nedeniyle meşru menfaatlerini korumak amacıyla soruşturma sürecine etkin katılım imkanı bulamadıklarına ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır.”

(Mezopotamya Ajansı)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler