Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü ilan edilmesini istiyor

Adana, Mersin ve Hatay’da yoğun olarak yaşayan Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü ilan edilmesini istiyor. AHAD-DER Başkanı Hamit Karaoğulları bu yönde bir açıklama yaparken, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle aynı kapsamda bir soru önergesi verdi.

Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü ilan edilmesini istiyor

SiyasiHaber

Arap Alevileri  Adana, Mersin, Hatay illeri ile Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerinde yoğun olarak yaşıyorlar. Türkiye’deki nüfuslarının 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ğadîr Humm Bayramı Arap Alevilerinin en önemli dini bayramı.

Ğadîr Humm, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Hz. Ali lehine yapmış olduğu konuşma nedeniyle ünlenmiş olan Mekke ile Medine arasında yer alan bir bölge. Hz. Muhammed’in burada yaptığı konuşmada kendisinden sonra yerine geçecek kişi olarak açıkça Ali’yi işaret ettiğini düşünenler, bunun gerçekleşmemesi üzerine Ali’nin hakkının gasp edildiğine inandılar ve Ali taraftarları olarak bilinir oldular. Ali taraftarları o tarihten itibaren o günü, Hicrî Zilhicce ayının 18’ini (bu yıl 6 Ağustos tarihine denk geliyor) Ğadîr Humm Bayramı olarak kutlamaya başladılar. Yüzyıllar içinde baskı, asimilasyon vb. politikaları nedeniyle, özellikle Türkiye’de Ğadîr Humm Bayramı kutlanmaları olumsuz etkilendi. Ancak her şeye rağmen Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nı çok önemli bir bayram olarak gördüler ve kutlamaya devam ettiler/ediyorlar.

Ğadîr Humm Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayramın resmi dini tatil günü ilan edilmesi talebi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi.

 

Karaoğulları: Resmi dini tatil günü ilan edilmeli

Arap Halkı Alevileri Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Karaoğulları bir açıklama yayımlayarak Ğadîr Humm Bayramı’nın “resmi dini tatil olarak kabul edilmesi” gerektiğini belirtti:

“Arap Aleviler  yüz yıllardır, en ağır baskılar altında kaldıkları dönemlerde de Ğadir Hum’u kutlamaktan vazgeçmediler. Türkiye halklar ve inançlar mozaiğidir. Hangi din, inanç ve mezhepten olursa olsun eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşlar dini ibadetlerini yerine getirmede özgürdür. Arap Alevilerin dini ritüellerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri ve kendilerini eşit vatandaş olarak hissedebilmeleri için Ğadîr Humm Bayramı resmi dini tatil olarak kabul edilmelidir. Bu Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de gereğidir.”

tllll

Adana Milletvekili Hatimoğulları soru önergesi verdi

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle Arap Alevilerinin Gadir Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü olarak kabul edilmesi için bir soru önergesi verdi. Geçen yıl aynı kapsamda verilen soru önergesini Soylu cevaplamamıştı.

Bu yıl 6 Ağustos’ta kutlanacak olan Gadir Hum Bayramı, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biridir. Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle Arap Alevilerinin Gadir Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü olarak kabul edilmesi ilgili soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, Gadir Humm Bayramı’nın resmi dini tatil günü olarak kabul edilmesi talebi, Anayasa’nın 10. Maddesi’ndeki “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”  ifadesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesine dayandırılıyor.  

Geçen yıl aynı kapsamda verilen soru önergesi Meclis içtüzüğüne göre en geç 15 gün içinde cevaplanması gerekirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanmamıştı. Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddelerine göre, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini ilgili bakanların yazılı olarak cevaplaması yükümlülüğü bulunuyor.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak cevaplaması istemiyle vermiş olduğu soru önergesinin tamamı şu şekilde:

“Zilhicce ayının 18. Gününe denk gelen ve bu yıl 6 Ağustos’ta kutlanacak olan Gadir Hum Bayramı, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biridir. Türkiye’de ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevileri Gadir Hum Bayramı’nın arifesinden ertesi güne kadar esnaf işyerini kapatmakta; işçi, işveren, çiftçi için çalışma yaşamı durmaktadır. Gadir Hum Bayramı günü bütün resmi kurumların açık olması nedeniyle yurttaşlar bayramlaşmada, dini vecibelerini yerine getirmede büyük sıkıntılar yaşamaktadır. 

Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır.   Anayasa’nın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi ile devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamakta, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme ve özel günlerini yaşamaları güvence altına almaktadır.

Bu bağlamda;

1. Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu konuda bugüne kadar biz de dahil olmak üzere Meclise birçok sayıda Kanun Teklifi verilmiştir, neden halen Gadir Hum Bayramı resmi dini tatil kabul edilmemiştir?

2. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusundaki eşitlik ilkesi gereğince de Arap Alevilerinin en kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil ilan edilmesi gerekmez mi? Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil ilan edilmesi için tarafınızca adım atılacak mıdır?

3. Toplumun bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken, başka bir kesimin bundan mahrum bırakılması ile “eşitlik ilkesi” ihlal edilmektedir. Arap Alevilerinin yok sayılmaması ve kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için çalışmalarınız olacak mıdır?

4. Meclis İçtüzüğüne göre soru önergeleri en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken, Gadir Hum’un resmi tatil ilan edilmesi ile ilgili geçen yıl verdiğimiz soru önergesi neden cevapsız bırakılmıştır?”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler