Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nda canlı yayında buluşuyor

SiyasiHaber’de bu akşam yapılacak canlı yayında Ğadîr Humm olayı vesilesiyle Aleviler ve özel olarak da Arap Alevilerin tarihsel ve güncel durumları ele alınacak. SiyasiHaber’in Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından yayımlanacak olan program saat 20.00’de başlayacak.

Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nda canlı yayında buluşuyor

SiyasiHaber

Moderatörlüğünü KHK’lı Barış Akademisyeni, araştırmacı-yazar Hakan Mertcan’ın yapacağı canlı yayının konukları Alevi Şeyhi Murtada Çekmecelioğlu, HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Avrupa Arap Alevi Federasyonu Başkan Vekili Said Diyap, Gazeteci-Aktivist Leyla Uyar, Gazeteci Zeynel Gül, Araştırmacı-Yazar Hamide Yiğit, KHK’lı Barış Akademisyeni Selim Çakmaklı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği GYK Üyesi Sercan Aydoğan ile Dilbilimci Akademisyen Mahmut Ağbaht.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek olan program SiyasiHaber’in Facebook, Twitter, Youtube sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Aleviler ve özel olarak da Arap Alevilerin, Ğadîr Humm Bayramı vesilesiyle ayrıntılı olarak ele alınacağı programın konukları bu alanda kamuoyu tarafından tanınan isimler.

Ğadîr Humm, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Hz. Ali lehine yapmış olduğu konuşma nedeniyle ünlenmiş olan Mekke ile Medine arasında yer alan bir bölge. Hz. Muhammed’in burada yaptığı konuşmada kendisinden sonra yerine geçecek kişi olarak açıkça Ali’yi işaret ettiğini düşünenler, bunun gerçekleşmemesi üzerine Ali’nin hakkının gasp edildiğine inandılar ve Ali taraftarları olarak bilinir oldular. Ali taraftarları o tarihten itibaren o günü, Hicrî Zilhicce ayının 18’ini (bu yıl 6 Ağustos tarihine denk geliyor) Ğadîr Humm Bayramı olarak kutlamaya başladılar. Yüzyıllar içinde baskı, asimilasyon vb. politikaları nedeniyle, özellikle Türkiye’de Ğadîr Humm Bayramı kutlanmaları olumsuz etkilendi. Ancak her şeye rağmen Arap Aleviler Ğadîr Humm Bayramı’nı çok önemli bir bayram olarak gördüler ve kutlamaya devam ettiler/ediyorlar.

nunn

Barış akademisyeni, araştırmacı-yazar Hakan Mertcan, 2013 yılında yayımlanan “Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih, Kimlik, Siyaset)” adlı kitabında Ğadîr Humm olayını ve Aleviler için ihtiva ettiği manayı şöyle izah ediyor:                       

“Hz. Ali’nin taraftarları (Şia’t Ali) peygamberin kendisinin yerine geçecek kişiyi Ğadîr Humm’da açıkça işaret ettiğini savunur. Ali taraftarlarının halifelik konusundaki en büyük delilleri bu Ğadîr Humm olayıdır. Mekke ile Medine arasında yer alan Ğadîr Humm, İslam tarihinde, Hz. Muhammed’in Hz. Ali lehine yapmış olduğu konuşmayla ünlenmiştir. Birçok Sünni ve Şii kaynak bildirir ki, Peygamber Veda Haccı’nın ardından Mekke’den Medine’ye dönerken, Ğadîr Humm olarak adlandırılan yerde takipçilerini bir araya toplayarak, Sünni ve Şia tarihinde, en tartışılan konulardan birini oluşturacak olan konuşmayı yapmıştır. Bu konuşmada peygamber, “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır”, “Allahım! Ali’yi seveni sev, ona düşman olana düşman ol” şeklinde cümlelerle Ali’yi yüceltmiştir. Bu konuşmadaki “mevla”nın anlamı hususunda Sünni ve Şiiler arasında anlaşmazlık söz konusudur. Sünni kaynaklar mevlayı arkadaş ya da yakın akraba manasında ele alıyorlar. Böylece Sünni yorumda peygamber Ali’nin konumuyla ilgili olarak herhangi bir dinsel ve politik tavrı/duruşu ifade etmemiş, sadece takipçilerine, kuzeni ve damadı olan Ali’ye büyük saygı göstermeleri gerektiğini işaret etmiştir. Şii gelenek ise, mevlayı, lider manasında kabul eder ve peygamberin kendisinden sonra yerine geçecek kişi olarak Ali’yi işaret ettiğini savunur.

Hz. Ali’nin hakkının gasbedildiğine inananlar azınlıkta kalmış ve bir yenilgi yaşamıştır. Bunların, uzun bir süre iktidar mekanizmasından uzak tutulmaları başarılmıştır. Bu durum, bizce, tüm Ali taraftarlarının içinde,  büyük bir haksızlığa uğramışlık duygusunun derinleşmesine ve bir gün bunun hesabının sorulacağı ve Hakk’ın yeniden tesis edileceği inancının kökleşmesine neden olmuştur.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler