Antep ihalelerinde AKP'nin 'dostları' kazanıyor

Sayıştay, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihalelerinin aynı firmaya gittiğini belirledi.

Antep ihalelerinde AKP'nin 'dostları' kazanıyor

Sayıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili 2016 yılı denetim raporunda belediyenin “açık ihale” yapmamasına sert eleştiriler getirdi.

AKP’li belediyenin açık ihaleden kaçındığına dikkat çeken Sayıştay, “İhalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir. İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği, anlaşılmıştır” tespiti yaptı.

‘İhaleler hep aynı firmalara!’

Cumhuriyet’in yaptığı özel haberle hazırlanan Sayıştay raporunda “İhale Kanunda Belirtilen Özel Haller İçin Kullanılması Gereken Pazarlık Usulünün (21/B) Süreklilik Arz Etmesi ve Bütün İhalelere Aynı Firmaların Davet Edilmesi” başlığı altında önemli tespitler yapıldı. İşte o bölümden satırbaşları:

‘İhalelerin çoğunu alan şirketle ihale yapıyorlar’

“Yapılan ihalelerde pazarlık usulünün kullanılmasına rağmen, Kamu İhale Kanunu’nun 21- (b) maddesinde belirtilen doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların meydana gelmediği ve pazarlık usulünün süreklilik arz edecek şekilde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca ihalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir.”

‘Hep aynı firma, işte örnekleri’

“Kamu idaresinin hizmet alım ihaleleri incelendiğinde belirli hizmet alım ihalelerinin kanunda belirtilen ihale usulleri ile ihale yapılması için yeterli süre olması rağmen ve Kanunda Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkabilme şartları oluşmamasına rağmen bu usulle ihaleye çıkılmıştır. Örneğin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın yaptığı Park Bahçe Genel Temizlik ve Bakım Hizmet Alım İşi 2015 yılının tamamında pazarlık usulü aynı firmaya yaptırılmış, bu iş 2016 yılında da iki defa pazarlık usulü ile aynı firmaya ihale edilmiştir. Aynı şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yaptığı üç ayrı personel alım işi 2015 yılının sonunda pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. Bu ihale kapsamındaki işler 2016 yılında iki defa aynı firmalara pazarlık usulü ile yaptırılmıştır.”

‘Belediye açık ihaleden kaçıyor’

“Görüldüğü gibi kamu idaresi Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesinde yer alan pazarlık usulü koşulları oluşmaksızın bu ihale usulünü kullanmakta ve açık ihale usulünden kaçınarak mevzuata aykırı ihale yapmaktadır. Bu durum; ihalenin temel ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ve rekabeti engellemekte ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca bu yapılan 21-b ihaleler belli şartlar sağlanmadan yapıldığından dolayı ihalesiz iş yapma kapsamındadır.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler