Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu: 'Eşit ve özgür bir dünyayı örgütlüyor, dayanışma ile güçleniyoruz'

Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu, "Baskı ve saldırılarla kadın mücadelesinin sesini kısmaya çalışanlar, bir gecede çıkarılan yasalarla kazanılmış haklarımıza göz dikenler karşısında susmuyoruz! Eşit ve özgür bir dünyayı örgütlüyor, dayanışma ile güçleniyoruz."

Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu: 'Eşit ve özgür bir dünyayı örgütlüyor, dayanışma ile güçleniyoruz'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Hatay'da Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu ortak bir basın açıklaması düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihine vurgu yapılan açıklamada, OHAL düzeniyle kadınlara ve LGBTİ'lere yönelik saldırıların arttığının altı çizildi. Açıklamayı  Antakya Kadın Dayanışması ve  Hatay Kadın Platformu adına Özlem Mansuroğlu okudu.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında ki kadınlarla alanlarda  buluşarak daha adil, eşit ve özgür bir dünya için sözümüzü örgütlüyor, mücadelemizi  yükseltiyoruz.

Uluslararası Kadın Günü, 1910 tarihli 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda kabul  edildi ve ilk kez, 1911 yılında ‘kadınlara oy hakkı” talebiyle kutlandı. Uluslararası Kadın Günü’nün  sosyalist kadınlarca ilk kez kabul edilmesinden 118 yıl sonra, çocuk istismarı, annelik dayatması,  aile hukukunun dinselleştirilmesi adımları, diyanet fetvaları ile toplumun gericilikle yeniden dizayn  edilme çabaları, savaş politikaları ile saldırgan ve hakimiyetçi vahşi yeni bir erkek nesli yaratılmaya  çalışılıyor.

OHAL düzeniyle, baskılarla kadınlar ve LGBTİ+ bireylere yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Tüm bu baskı ve saldırılarla kadın mücadelesinin sesini kısmaya çalışanlar, bir gecede çıkarılan yasalarla kazanılmış haklarımıza göz dikenler karşısında susmuyoruz! Eşit ve özgür bir dünyayı örgütlüyor, dayanışma ile güçleniyoruz. 

Düşük ücretli, kısmi süreli, esnek, yarı zamanlı, uzaktan, evden, kayıtsız, sigortasız, güvencesiz  çalıştırılıyoruz. Çıkarılan KHK'ler ile işimiz, emeğimiz gasp ediliyor. Sendikal hak ve  özgürlüklerimize dönük keyfi yasaklarla örgütlenme hakkımız elimizden alınmak isteniyor. Artan işsizlik ve yoksulluk eril iktidarların kadın bedenini ve emeğini daha fazla denetlemek için  kullandığı bir araç haline getiriliyor. Emeğimizin sömürülmesine izin vermeyeceğiz!

Tecavüzcüleri aklamak için yasa çıkarmaya çalışan, 9 yaşında çocuk evlenebilir diyen, çocuk  yaşta doğumları gizleyen, Ensar’ı aklayan, tecavüzcülere katillere iyi hal indirimi uygulayan çürümüş sistem karşısında susmuyoruz! Çocuk istismarının faili çürümüş erkek egemen sistem  iken, idam ve hadım tartışmaları ile suç bireyselleştirilmeye çalışılıyor. İstismar ile rızaya dayalı  cinsel ilişkiyi zina kavramı üzerinden tartışmak, hem cinsel suçları normalleştirmek hem de dini  kuralları topluma dayatmak için fırsatçılık yapmaktır! Hadım cezası, zina tartışması şerri hukuk  demektir, asla kabul edilemez! Laik bir ülkede yaşamak,erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz!

Baskı ve şiddet ortamını artıran savaş politikalarının en ağır sonuçlarını kadınlar ve çocuklar  yaşıyor. Savaş açlık ve yoksulluğun yanında kadın ve çocuklar için taciz, tecavüz ve ölüm oluyor.  Yaşamı savunmaktan, barış talep etmekten vazgeçmiyoruz!

Eşitsizliğe, gericiliğe, kadın ve çocuk düşmanlarına meydan okuyoruz: Fetvalarıyla kadın  düşmanlığını, çocuk istismarını körükleyen Diyanet’e, kadınların şiddet görmesini değil  boşanmasını engellemeye çalışanlara, çocuk bedenlerine el uzatanlara, istismarı  meşrulaştıranlara, kadın erkek eşit değildir diyenlere itaat etmiyoruz! Dayanışma ile güçleniyoruz! 

Bu 8 Mart'ta dünyanın dört bir yanında kadınlarla ayrımcılığa, şiddete, gericiliğe, güvencesizliğe  ve savaş politikalarına karşı alanlarda itirazlarımızı, sözlerimizi ve taleplerimizi buluşturarak  ''başka bir dünya mümkün'' çağrısını yineliyoruz.

8 Mart politik mesajlar verdiğimiz uluslararası ve devrimci bir gündür. Bu 8 Martta dünyanın bütün  kadınlarını şiddete “Artık Yeter” diye haykırmak feminist greve davet eden çağrıyı destekliyoruz.  Hep birlikte bize yönelen her tür için bütün kadınları bir günlüğüne dünyayı durdurmaya çağırıyoruz çünkü bu dünyayı biz döndürüyoruz. Yaşamı yeniden üreten, yaşamın devamını mümkün kılan bizler, işyerinde ücret ayırımcılığının yanı sıra cinsel taciz ve aşağılamaya, iş piyasasında güvencesizliğe maruz kalan bizler, hayatımızı, bedenimizi ve sağlığımızı metalaştıran tüketim ideolojisine dur demek için bugün üretimden ve tüketimden gelen gücümüzü kullanıyor ve dünyanın farklı köşelerinden yükselen kadın grevi çağrısına kadın dayanışmasıyla omuz veriyoruz.  Toplumsal cinsiyet kimliklerimizi inşa ederek bizleri toplumda ikincil rollere hapseden eğitim  kurumlarını bugün boykot ederek kamusal, bilimsel, laik ve feminist eğitim hakkı talep ediyoruz.  8 Martta bütün kadınları acılarımızı mücadeleye dönüştürmeye ve bize baskı, sömürü, şiddet,  militarizm, savaş ve yağma dışında bir şey vaat etmeyen bu dünyayı değiştirmeye, baskı sömürü  ve şiddetin var olmadığı bir dünya yaratmaya çağırıyor, dünyanın değişik ülkelerinde grev ve  boykot yapan kadınları kadın dayanışmasıyla selamlıyoruz.

Yaşasın eşitlik, özgürlük, laiklik mücadelemiz. Yaşasın Ulaslararası Dünya Kadın Günü. Yaşasın 8 Mart!

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler