Ankara Feminist Gece Yürüyüşü yapıldı: “Patriyarkanın belasıyız, feminist isyandayız”

Ankara 14’üncü Feminist Gece Yürüyüşü Sakarya Caddesi'nde yapıldı. Gece yürüyüşüne katılan binlerce kadın “Patriyarkanın belasıyız, feminist isyandayız” pankartının arkasında yürüdü.

Ankara Feminist Gece Yürüyüşü yapıldı: “Patriyarkanın belasıyız, feminist isyandayız”

SiyasiHaber

Ankara’da 14’üncüsü yapılan Feminist Gece Yürüyüşü saat 20.00’de Sakarya Caddesi’nde binlerce kadının katılımıyla gerçekleşti. Coşkulu bir kitleyle yapılan yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında “Tüm dünyada sistematik saldırılar, muhafazakarlaşma ve biz kadınları hedef alan politikalar karşısında,  dünyanın dört bir yanından büyüyerek gelen feminist mücadelemiz kazanacak, biz kazanacağız!” dendi. Açıklama Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde okundu.

Kadınlar, “Gelsin koca, gelsin baba, gelsin devlet, gelsin cop; inadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük”, “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz!”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi”, "Jin jiyan azadi", "Kadın yaşam özgürlük", “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor” sloganlarını attı ve şarkılar söyledi.

Ankara Feminist Gece Yürüyüşü yapıldı: “Patriyarkanın belasıyız, feminist isyandayız”

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde okunan metnin tamamı şöyle:

Patriyarkanın Belasıyız! Feminist isyandayız!

Ankara’daki 8 Mart feminist gece yürüyüşünün 14.sünde yine sokaklardayız. Kazanımlarımızın bütününe yönelik dört bir yandan saldırılar karşısında feminist mücadelemizle varız! Umutla, inatla, dayanışmayla buradayız; yan yanayız. Patriyarkanın Belasıyız. Feminist İsyandayız!

Biz kadınları, aileye ve eve hapsetmeye çalışan patriyarkanın çocuk - yaşlı - hasta bakımını üstümüze yıkmasına, ev içi emeğimize el koymasına isyanımız var! Bedenimizin, cinselliğimizin erkekler tarafından tahakküm altına alınmasına isyanımız var! Erkek egemenliğine karşı mücadelemizi yükseltmekten, özel olanın politik olduğunu savunmaktan asla geri durmayacağız. Erkek egemen sisteme karşı haykırıyoruz! Şidetinize boyun eğmiyoruz, feminist mücadeleyi yükseltiyoruz!

AKP iktidarının haklarımızı ve özgürlüklerimizi hedef alan sistematik saldırılarının mücadelemizi geriletmesine izin vermeyeceğiz. Kutsal aile içinde tanımlanan “makbul kadın” olmayacağız. Biz kadınlar hakkında karar vermek ne erkeklere ne de devlete düşer! Bu hayat bizim

Bugün tüm dünyanın gözü önünde göçmenlere yönelik en ağır insanlık suçları işleniyor.

Türkiye’deki göçmen ve sığınmacıların yarısından çoğu kadın!

Türkiye’de göçmen kadın olmak; yoksulluk demek, emek sömürüsüne, ayrımcılığa, erkek şiddetine uğramak demek. Bu şiddet sarmalına karşı göçmen kadınların yanındayız,. Erkeklerin göçmen kadınlara karşı işledikleri suçları tüm kadınlara karşı işlenmiş sayıyoruz. Mücadelemiz ortak. Yaşasın kadın dayanışması

Biz özgürlüklerimiz gasp edilirken direnmekten ve barışta ısrar etmekten asla vazgeçmeyen kadınlarız! Kürt kadınlar, her dönem daha da zorlaşan mücadele alanlarında direnişe devam ederken hep bir ağızdan yılmadan ısrarla yine “jin jiyan azadi, kadın yaşam özgürlük” demeye devam edeceğiz!

Kadınlar barış istiyor!  Biz kadınlar tüm sınırlara rağmen bir arada durmaya, tüm gücümüzle savaşa, militarizme, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz"

Kürtaj hakkına erişimde karşımıza çıkarılan engellere, nafaka hakkımızın gasp edilmesine, kadın mücadelesinin kazanımı olan 6284 sayılı yasanın değiştirilmesine ve uluslararası sözleşmelere rağmen dini referanslarla kadın mücadelesinin hedef gösterilmesine itirazımız var.

Eşit işe eşit ücret alamadığımız bu kapitalist sistemde ekonomik krizin faturasının kadınlara çıkarılmasına, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına, hakların lütuf diye sunulmasına, kadın yoksulluğunu kalıcılaştıran yardım temelli sosyal politikalara itirazımız var!

Biz kadınlar hayatın her alanında varız, tahakkümün her türlüsüne karşıyız. Mesleğini, konumunu, yaşını, gücünü kullanarak taciz eden, tecavüzde bulunan erkekleri, yani patriyarkanın bütün yüzlerini biliyoruz. Bu nedenle “kadının beyanı esastır” ilkesinin sonuna kadar arkasında durup her seferinde “sessizliği bozacağız”. Bir kişi daha eksilmemek, kadınların öldürülmesine dur demek için kadın cinayetlerinin politik olduğunu söylemeye devam edeceğiz.

Biz her alanda var olma mücadelesi veren trans kadınlarız. Biz, “yaşasın kadın kadına aşk” diyen lezbiyen ve biseksüel, kadınlarız! Ankara’da üç yıldan bu yana LGBTİ+ etkinlikleri yasaklı. “Yine de aşk boyun eğmez yasaklara” diyerek, feminist ve LGBTİ+ mücadelesinin birlikteliğinden güç alarak, direnişe devam edeceğiz.

Cinsiyetçiliğe, Militarizme, Savaşa, Sömürüye, Erkek Egemenliğine, Homofobiye, Bifobiye, Transfobiye, Devlet Şiddetine, Erkek Şiddetine, Tacize, Tecavüze, Kadın Cinayetlerine Hep Birlikte Hayır Diyoruz! Boyun eğmiyoruz!

Tüm dünyada sistematik saldırılar, muhafazakarlaşma ve biz kadınları hedef alan politikalar karşısında,  dünyanın dört bir yanından büyüyerek gelen feminist mücadelemiz kazanacak, biz kazanacağız! Patriyarkayı alt edeceğiz! Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz, durmadı durmayacak patriyarkaya karşı mücadelemiz! Yaşasın feminizm, yaşasın mücadelemiz!

Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz... 

Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Yaşasın Feminist Mücadelemiz

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler