Alpu’da kamulaştırma durduruldu 

Eskişehir’in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için açılan dava sonuçlandı. Dava, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı

Alpu’da kamulaştırma durduruldu 

Eskişehir’in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Danıştay’a, ‘Acele kamulaştırma’ kararına karşı açılan dava, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Gözün aydın Eskişehir” ifadesini kullandığı açıklamasında, “Kentimizde yapımı planlanan kömürlü termik santral için verilen ‘Acele kamulaştırma’ kararı, belediyemiz tarafından açılan dava sonucu, Danıştay Altıncı Dairesi kararıyla, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı. Bu karar kentimize hayırlı olsun. Diliyorum ki Eskişehir’in en verimli toprakları üzerine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral ısrarından vazgeçilir. Gelecek, temiz ve yenilenebilir enerjide. Mücadelemize destek veren tüm yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hakkında davalar açılmıştı

Bilindiği üzere Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen idari işlemlere ilişkin olarak Eskişehir’de birçok kurum, kişi ve sivil toplum kuruluşu tarafından işlemlerin iptal edilesi talebi ile birçok dava açılmıştı. Bu davalardan biri de Tepebaşı Belediyesi tarafından, Eskişehir sınırları içerisinde tesis edilecek kömürlü termik santralin inşası amacıyla Sepetçi Mahallesi’nde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından bazı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin 26.04.2018 tarihli, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay nezdinde açılan iptal davasıydı.

Su kirliliği irdelenmedi

Danıştay kararının gerekçe kısmında, “Uyuşmazlıkta, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre düzeni planı değişikliğinin kesinleşmediği, anılan plana ve tarım dışı kullanım kararlarına karşı davaların açılmış olduğu, termik santral için ÇED olumlu kararının iptali istemiyle de açılan davalar olduğu ve ilişkili projedeki ÇED gerekli değildir kararının ise Mahkemece iptaline karar verildiği gibi termik santral kurulacak alanın büyük ova koruma alanında kaldığı ve verimli tarım alanları olduğu, burada santral nedeniyle oluşabilecek su kirliliğinin tarım alanlarına etkisinin detaylı olarak irdelenmediği, dünya lületaşı rezervlerinin büyük bir kısmının alandan karşılandığı, dolayısıyla taşınmazların termik santral için kamulaştırılmasında üstün kamu yararının bulunmadığı, bu durumda taşınmazın acele kamulaştırılamayacağı, davalı idarelerce de 2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde yer verilen acelelik halinin ortaya koyulamadığı sonucuna varıldığından, davaya konu taşınmazların acele kamulaştırılması yolunda tesis edilen Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” vurgulandı.

(Yeni Yaşam)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler