4+4+4’ün sonucu: İmam hatipli öğrenci sayısı 7 kat, özel okul sayısı 5 kat arttı

Eğitim Sen’in MEB’in açıkladığı istatistikleri değerlendiren raporu, 4+4+4 eğitim sisteminin 4 yıl boyunca özel okullar ve imam hatip okullarının nasıl palazlandırıldığını ortaya koydu. Bugün her 100 öğrenciden 16’sı imam hatip okuluna gönderilirken, özelleştirme politikalarıyla özel okulların sayısı iki kat arttı.

4+4+4’ün sonucu: İmam hatipli öğrenci sayısı 7 kat, özel okul sayısı 5 kat arttı

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı istatistiklerini değerlendiren bir rapor hazırladı. Rapor, 4+4+4 eğitim sisteminin 4 yıl boyunca özel okullar ve imam hatip okullarının nasıl palazlandırıldığını ortaya koydu. Bugün her 100 öğrenciden 16’sı imam hatip okuluna gönderilirken, özelleştirme politikalarıyla özel okulların sayısı iki kat arttı. Eğitim Sen, açıklanan verilerin eğitimde yaşanan çöküşü gösterdiğini belirtti.

Eğitim Sen, eğitimde hayata geçirilen 4+4+4 düzenlemesinin dördüncü yılına ilişkin rapor açıkladı. Rapor 4+4+4’ün ilk dört yılında eğitim sisteminde yaşanan yoğun ticarileşme, özelleştirme, özel okullara yöneliş ve eğitimde yaşanan yoğun dinselleştirme uygulamalarını ortaya koydu.

MEB’in laik-bilimsel eğitim karşıtı politikalar izlediğini belirten Eğitim Sen özel okullar ve imam hatip okullarının sayısındaki olağanüstü artışa dikkat çekti.

Raporda devlete ait ilkokul ve ortaokul sayısı azalırken, özel okullara yönlendirilen öğrenci sayısının tavan yaptığı belirtildi. Yine raporda, 4+4+4 öncesinde Türkiye’deki 4 bin 664 olan özel okulun resmi okullara oranının yüzde 10’dan bu yıl yüzde 20 gibi yüksek bir seviyeye çıktığı vurgulandı. Raporda, devlet okullarının kendi kaderine terk edildiğinin altı çizilirken, özel okulların kamu kaynakları ile desteklendiği belirtildi.  Eğitim Sen bu politikalar sonucu yüz binlerce çocuğun eşit ve parasız eğitim hakkının açıkça ihlal edildiğini ve kamusal eğitimin MEB eliyle tasfiye edildiğini vurguladı.  Eğitim Sen, eğitim sürecinin en önemli kademelerinden birisi olan okul öncesi eğitimde Türkiye’nin, OECD ülkeleri içinde son sıradaki yerini koruduğuna da dikkat çekti.

100 öğrenciden 16’sı imam hatipli

Evrensel’de yer alan habere göre, bakanlık istatistiklerinde yer verilen ve her yıl katlanarak artan imam hatip okullarının sayıları da eğitimdeki muhafazakarlaşmayı gözler önüne seriyor. Yine rapora göre, “4+4+4 öncesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 537 İmam Hatip Lisesinde (İHL) 268 bin 245 öğrenci varken 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İHL sayısı bin 408’e, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 517 bin 081’e yükselmiştir. Açıköğretim imam hatip lisesinde okuyan 121 bin 335 öğrenciyi de eklediğimizde, Türkiye’de toplamda İHL’lerde okuyan öğrenci sayısı 634 bin 406’ya ulaşmaktadır. Türkiye’de liseye giden her 100 öğrenciden 16’sı İHL’ye gitmektedir. Türkiye’de imam hatip okullarında okuyan toplam öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstün gayretleri ve devletin bütün imkânlarını seferber etmesi sonucunda 1 milyon 291 bin 20’ye çıkmış durumdadır" denildi.

Açık öğretime yönelim arttı

İstatistiklerin ortaya çıkardığı bir başka noktada açık öğretime yönelimin artması. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce MEB verilerine göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunduğu belirtilen açıklamada, 2016-2017 eğitim öğretim yılında açıköğretim lisesindeki öğrenci sayısının 1 milyon 287 bin 249’a çıktığı açıklandı. Açıklamada, bu artışın temel nedeni ise TEOG sistemi nedeniyle istemediği halde meslek lisesi ya da imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin bu okullarda okumak yerine açık liseye kayıt yaptırmaları olarak değerlendirildi. 

Raporda öne çıkanlar

*15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 1.017 özel okul MEB’e devredildi. Ayrıca kapatılan özel okullarda çalışan 21 bin öğretmenin çalışma lisansı iptal edilmiştir.

*4+4+4 öncesinde sadece 885 özel lise varken, son beş yıl içinde tamamen hükümet ve MEB işbirliğiyle özel lise sayısı 2,9 kat, özel liselere giden öğrenci sayısı ise 3,6 kat arttı.

*Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son üç yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda okul sayısı 8 kat artmış ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle bu sayı 368 olmuştur. Aynı dönemde özel meslek liselerine giden öğrenci sayısı ise tam 25 kat artış göstererek 4 bin 348’den 111 bin 198’e yükselmiştir. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasının somut bir sonucu olarak özel okulların devlet okullarına oranı yüzde 20’ye dayanmıştır.

*Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 1989 yılında sadece 2 ilde, 305 ilköğretim öğrencisiyle başlattığı taşımalı eğitimin her geçen yıl kapsamı genişlemiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı toplamda 817 bin 799’dur. Ortaöğretimde taşınan öğrenci sayısının 451 bin 550 olduğu dikkate alındığında, taşımalı eğitimle taşınan öğrenci sayısı toplamda 1 milyon 269 bin gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır

Etiketler: Eğitim Sen, rapor, 4+4+4

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler