3.2 milyon genç evde oturuyor, 18 bin yaşlı iş arıyor

CHP’nin haftalık ekonomi raporuna göre gençler işsizlik sarmalına sıkışmış halde. 3 milyonun üzerinde genç işsiz evde otururken 64 yaş üstü 18 bin yaşlı da iş arıyor.

3.2 milyon genç evde oturuyor, 18 bin yaşlı iş arıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulan ekonomi raporuna göre, 15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten birisi işsiz, 3 milyon 325 bin genç evde oturuyor. Ekonomik sıkıntılar yaşlıları da iş aramaya itiyor. 64 yaş üstü 18 bin kişi iş arıyor.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı işsizlik rakamları CHP MYK toplantısında masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Aykut Erdoğdu’nun sunduğu rapora göre işsizlikle ilgili değerlendirmeler şöyle oldu:

4 Kadından biri işsiz: TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı, iş aramadığı halde iş bulduğunda çalışmaya hazır olan, iş bulma ümidi kalmayan ve mevsimlik çalışan 2 milyon 221 bin işsizi içermiyor. Bunlar eklendiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 16,7’dir. Bu oranın yüzde 25,4’ü, bir diğer anlatımla her dört kadından birisi işsiz.

634 bin Kişi iş bulma umudunu kaybetti : Ağustos ayı itibariyle 634 bin kişi iş bulma ümidini kaybetti. Bunların 360 bini erkek. İş bulma ümidini kaybeden kadınların sayısında da Mayıs ayından itibaren artış görülüyor.

5 Gençten biri işsiz: Genç işsizliği süreklilik arz eder hale geldi. 15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten birisi işsiz. Bir önceki aya göre genç işsizlik oranında 0,5 puanlık bir iyileşme var. Ancak 2016 yılının Ağustos ayına göre 79 bin genç işsizler ordusuna dahil olmuş. Bu genç işsizlerin 21 bini erkek, 58 bini kadınlardan oluşuyor. Genç işsizlerin yüzde 73’ü kadın.

Kayıt dışı çalışanlara 620 bin kişi katıldı: Ağustos ayı itibariyle 10 milyon 131 bin kişi kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışma oranında 1 ay içinde görülen iyileşme 0,1 puan kadar (yüzde 35,1). Kayıt dışı çalışanların 4 milyon 126 bini kadınlardan oluşuyor (yüzde 41). Bir önceki yıla göre 620 bin kişi daha kayıt dışı çalışanlara dahil oldu. Bu artışın 288 binini kayıt dışı çalışan kadınlar oluşturuyor.

3 Milyon 225 bin genç evde oturuyor: 2017 yılı ağustos ayı verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki 3 milyon 325 bin genç insan herhangi bir eğitim kurumuna devam etmediği gibi işgücü kapsamına da dahil değil. Bu 3 milyon 225 bin genç insanın herhangi bir üretken faaliyette bulunmaksızın evinde oturduğu anlamına geliyor. Bu gençlerin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor.

64 Yaş üstü 18 bin kişi iş arıyor: TÜİK tarafından açıklanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun işgücü durumu ve 15 ve daha üzeri yaş grubundaki nüfusun işgücü durumuna ilişkin verilerin bir kıyaslaması yapıldığında 2017 ağustos ayı itibariyle 64 yaş üzerinde bulunan 18 bin kişinin işgücü piyasasında işsiz ve iş arıyor olduğu ortaya çıktı. Evinde dinlenmesi ve emekli olduğunu varsayarak emekliliğin tadını çıkarmasını beklediğimiz 18 bin kişi iş arıyor. Bu grupta iş arayanların çok büyük bölümü erkek.

Kaynak: Duvar

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler