24 Meslek odasından ortak açıklama: Meslek odaları tasfiye edilmek isteniyor

Erdoğan'ın talimatıyla hükümet kanadında başlayan meslek odalarının seçim usüllerini değiştirme planına karşı TMMOB'a bağlı 24 meslek odası ortak bir açıklama yayınladı

24 Meslek odasından ortak açıklama: Meslek odaları tasfiye edilmek isteniyor

Diyanet ile Barolar arasındaki hutbe tartışmasının ardından meslek örgütlerinin seçim yöntemiyle ilgili değişiklik AK Parti’nin öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son MYK toplantısında, “Ankara Barosu’nun ve benzerlerinin fütursuz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sadece bu örnek dahi, meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili denetimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Oda ve barolarla ilgili düzenleme konusunda bu konuda derhal çalışmalı ve meclisimizin takdirine bunu sunmalıyız” dedi.

 

‘Demokratik yollarla ele geçirilemeyen meslek odaları tasfiye edilmek isteniyor’

Gazete Duvar'ın haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24 oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya ortak bir bildiriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek kuruluşları hakkındaki açıklamalarının demokrasi ile bağdaşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır. Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları, Türkiye Barolar Birliği ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TMMOB’dan yapılan açıklamada, gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimlerinin, hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa dayandığı, idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralandığını belirtildi.

 

‘Mesklek odalarının seçimlerine tahammülsüzlüğe son verilmeli’

Antidemokratik uygulamalara karşı duracakları ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir.

İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki-bilimsel- teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.”

Açıklamaya katılan meslek kuruluşları şöyle:

 • Bilgisayar Mühendisleri Odası
 • Çevre Mühendisleri Odası
 • Elektrik Mühendisleri Odası
 • Fizik Mühendisleri Odası
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
 • Gemi Mühendisleri Odası
 • Gıda Mühendisleri Odası
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 • İçmimarlar Odası
 • İnşaat Mühendisleri Odası
 • Jeofizik Mühendisleri Odası
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kimya Mühendisleri Odası
 • Maden Mühendisleri Odası
 • Makina Mühendisleri Odası
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
 • Meteoroloji Mühendisleri Odası
 • Mimarlar Odası
 • Petrol Mühendisleri Odası
 • Peyzaj Mimarları Odası
 • Şehir Plancıları Odası
 • Tekstil Mühendisleri Odası
 • Ziraat Mühendisleri Odası

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler