12 Eylül uygulaması 'Karıştır barıştır' yine devrede

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde bulunan mahpus Murat Şimşek’in yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili, Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL’ün cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

12 Eylül uygulaması 'Karıştır barıştır' yine devrede

 

SiyasiHaber

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde bulunan mahpus Murat Şimşek’in yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, Murat Şimşek, annesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde hapishanede yaşadığı hak ihlallerini anlatmış; siyasi mahpusların adlilerle birlikte tutulmasını, bu nedenle siyasi mahpuslara hapishane yönetimince ve gardiyanlarca uygulanan psikolojik baskı, ölüm tehdidi ve hakaretleri paylaşmıştır. Murat Şimşek’in 5 yıldır bulunduğu Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesinde Ocak ayından itibaren "karıştır-barıştır" uygulamasını devreye koyduğunu iletmiştir. Şimşek ailesi; oğullarının kendilerine bütün siyasi mahpusların, adliler bölümüne alındığını, bunu protesto eden mahpusların ise her gün koğuşları basılarak, darp edildiği; ölümle, disiplin cezaları, sürgün edilmekle ve aile görüş yasağı getirilmekle tehdit edildiklerini aktardığını söylemiştir. Son olarak koğuş bahçelerine boş mermi kovanlarının atıldığı bilgisini paylaşmış, mermilerin delil olarak mahpuslarca saklandığını aktarmıştır.

Hatimoğulları, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde bulunan mahpus Murat Şimşek’in yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

 

Soru önergesinin tamamı:

Ailesi Adana’da yaşamakta olan, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde bulunan mahpus Murat Şimşek’in yaşadığı hak ihlalleri tarafıma iletilmiştir. Murat Şimşek, annesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde hapishanede yaşadığı hak ihlallerini anlatmış; siyasi mahpusların adlilerle birlikte tutulmasını, bu nedenle siyasi mahpuslara hapishane yönetimince ve gardiyanlarca uygulanan psikolojik baskı, ölüm tehdidi ve hakaretleri paylaşmıştır. 

Oğullarının hayatından endişe eden Şimşek ailesi, Murat Ş          imşek’in 5 yıldır bulunduğu Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesinde Ocak ayından itibaren "karıştır-barıştır" uygulamasını devreye koyduğunu iletmiştir. Şimşek ailesi; oğullarının kendilerine bütün siyasi mahpusların, adliler bölümüne alındığını, bunu protesto eden mahpusların ise her gün koğuşları basılarak, darp edildiği; ölümle, disiplin cezaları, sürgün edilmekle ve aile görüş yasağı getirilmekle tehdit edildiklerini aktardığını söylemiştir. Son olarak koğuş bahçelerine boş mermi kovanlarının atıldığı bilgisini paylaşmış, mermilerin delil olarak mahpuslarca saklandığını aktarmıştır.

İnfaz Kanunu’nun 24. Maddesi; “Hükümlüler suç türleri itibariyle gruplandırılır” der, İnfaz Tüzüğü 67. Madde 5. Fıkrasında ise “Hükümlü suç grubuna uygun odaya/koğuşa yerleştirilir” ifadesi yer alır. Buna göre farklı suç türlerinden yargılanan mahpuslar ayrı oda ve koğuşlarda tutulmak zorundadır. Böylelikle mahpusların güvenliği sağlanacaktır. Bu konudaki temel sorumluluk Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ve infaz koruma personellerine aittir.

 

Bu Bağlamda;

1. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde siyasi mahpusların adli mahpusların kaldığı birimlere zorla dağıtılması, buna karşı çıkanların gardiyanlarca darp edilmeleri, ölümle ve çeşitli cezalarla tehdit edilmeleri iddialarının araştırılması için Bakanlığınız tarafından soruşturma başlatılmış mıdır?

2. Hapishane koğuş bahçesine bırakılan boş mermi kovanlarına dair inceleme başlatılmış mıdır?

3. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 46. Maddesinin 9. Fıkrasında “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” denilerek arama ve sayım yapılırken temel kriterler belirlenmiştir. Buna rağmen temel hakları ortadan kaldıran, insan onuruna yakışmayan uygulamaların idare tarafından dayatıldığı doğru mudur?

4. Yukarıda bahsi geçen Kanun ve Tüzüğe göre, farklı gruplardan mahpusların aynı koridorda ya da koğuşta kalmasına zorlanması uygulaması çelişmektedir. Bu çelişkiyi gidermek üzere çalışmalarınız olacak mıdır?

5. Elinde kamu gücü bulunan idarenin, mahpuslar hakkında keyfi disiplin soruşturması açması, adil bir soruşturma ve yargılamanın sekteye uğramasına sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçmek için Bakanlığınızca çalışmalar var mıdır?

6. Mahpuslara sebepsiz disiplin cezaları verilmesi ve idareye yapılan başvuruların yanıtsız bırakılması iddiaları doğru mudur?

7. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde Ocak ayından beri uygulanan “karıştır-barıştır” uygulaması rutin bir uygulama mıdır?

8. Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesinde ve kamuoyunda sürekli karşılaşılan benzer hak ihlalleri iddialarının olduğu hapishanelerde, Bakanlığınızın etkin bir denetim mekanizmasını hayata geçirmek üzere çalışmaları olacak mıdır?

 

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ  

HDP Adana Milletvekili

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler